اخبار پولي مالي : پرداخت 1.5ميليارد تومان خسارت ديه در يك حادثه رانندگي
یکشنبه، 28 شهریور 1395 - 12:46 کد خبر:52483
اخبار پولي مالي- بيمه ايران بيش از يك ميليارد و 526 ميليون تومان خسارت مالي و جاني (ديه ) در يك حادثه رانندگي در استان لرستان پرداخت كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي،شركت بيمه ايران اعلام كرد: ارديبهشت امسال يك دستگاه سواري پرايد كه داراي بيمه نامه شخص ثالث وحوادث از بيمه ايران بود، در كيلومتر 47محور خرم آباد- پلدخترتصادف و در اين حادثه راننده پرايد به همراه پنج نفر از اعضاي خانواده اش فوت كرد. در پي وقوع اين تصادف پرونده اي از سوي  اين شركت بيمه اي درشعبه خرم آباد تشكيل شد.

بر اساس اين گزارش، پس از طي مراحل قانوني پرونده، بابت خسارت مالي وارده از سوي سواري پرايد بيمه شده به اتومبيل مقابل ، معادل 6 ميليون و 330 هزار تومان خسارت تعيين و به زيان ديده پرداخت شد. همچنين بابت غرامت فوت راننده مقصر 253 ميليون و330 هزارتومان وبابت ديه فوت سرنشينان پرايد يك ميليارد و266ميليون و650 هزارتومان در وجه ذينفعان وراث قانوني فوت شدگان پرداخت شد.

مدير كل بيمه ايران استان لرستان با اشاره به مبلغ بالاي ديه پرداختي دراين حادثه به ذينفعان گفت: قبول اين تعهدات از عهده اشخاص حقيقي خارج است از اين رو٬ رانندگان بايد مسووليت خود در برابر حوادث ناشي از رانندگي با وسايط نقليه را بيمه كنند تا درصورت بروز حادثه احتمالي٬ بيمه گر به كمك آنها بشتابد.

شاهپور جمشيدي افزود: خوشبختانه مالك خودرو مورد اشاره بيمه نامه شخص ثالث وحوادث رانندگي داشت از اينرو كل خسارت وارده بابت ديه و خسارت مالي اتومبيل مقابل٬ به زيان ديده و بازماندگان اين حادثه رانندگي از محل اين بيمه نامه پرداخت شد.