اخبار پولي مالي : همكار ايثارگر بيمه ايران اعضاي بدن فرزند خود را اهدا كرد
پنجشنبه، 18 آذر 1395 - 16:58 کد خبر:55470
اخبار پولي مالي- همكار ايثارگر بيمه ايران اعضاي بدن دختر جوان خود را كه بر اثر عارضه مغزي فوت شده بود به بيماران نيازمند پيوند، اهدا كرد.


به گزارش اخبار پولي مالي،محمدرضا زارعي از مديران بيمه ايران شعبه قايمشهر در اين رابطه گفت: دخترم شيدا زارعي به دليل بيماري مغزي AVMاز تير امسال توسط متخصصين بيمارستان گاندي تحت درمان قرار داشت تا اينكه روز نهم آذر ، پزشكان مرگ مغزي وي را اعلام كردند و ما براي رضاي خدا و طبق وصيت دخترم با اهداي اعضاي بدنش به بيماران نيازمند موافقت كرديم.
زارعي با اشاره به فرمايشات حضرت امام (ره) كه فرمودند" نقطه اوج آنجاست كه عضوي را در راه خدا بدهيم" افزود:با هماهنگي بيمارستان مسيح دانشوري تهران شرايط انتقال و اهداي پنج عضوبدن انجام شد تا به وصيت دخترم كه دانشجوي رشته فيزيك در تهران بود عمل نموده و كاري بزرگ و حيات بخش براي بيماران نيازمند انجام شده باشد.
وي در ادامه گفت :دخترم قبل از آگاهي از بيماري خود از طريق اينترنت عضو انجمن اهداي اعضا شده بود و به مادرش تاكيد كرده بود در صورت فوت من اعضاي بدنم را به افراد نيازمند بدهيد، اميدوارم با اين كار خداپسندانه درروز 16آذر كه روز دانشجو است، توانسته باشم به روحيه ايثارگري و فداكاري دختردانشجوي خودم پاسخ مثبت داده باشم.
وي با تاكيد بر اهميت اهداي اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي گفت :اهداي اعضاي بدن ، تصميم بزرگ و سختي است كه از عهده هركسي ساخته نيست وخانواده ها بايد سريع تر در اين مورد اقدام كنند،تا امكان كمك به بيماران بيشتري فراهم شود .