اخبار پولي مالي : سقف وام مسكن مهر 10 ميليون تومان بالا رفت
سه شنبه، 14 دی 1395 - 21:17 کد خبر:56453
اخبار پولي مالي، سقف فردي تسهيلات مسكن مهر مشروط به عدم استفاده از منابع جديد بانك مركزي بالا رفت.

به گزارش اخبار پولي مالي، شوراي پول و اعتبار در يك هزار و دويست و بيست و هفتمين جلسه خود كه در روز سه شنبه 14 دي ماه برگزار شد ، با افزايش سقف فردي تسهيلات مسكن مهر از 300 ميليون ريال به 400 ميليون ريال موافقت كرد .
بر اساس اين گزارش: شوراي پول و اعتبار دليل افزايش سقف وام مسكن مهر را تسريع در تكميل پروژه هاي نيمه تمام طرح ياد شده اعلام و انجام آن را مشروط به عدم استفاده از منابع جديد بانك مركزي و با تشخيص و تاييد بانك عامل، اعلام كرد .