اخبار پولي مالي : صلاحت حرفه اي حسن اسلامي پناه تاييد شد
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 11:48 کد خبر:56645
اخبار پولي مالي - بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران صلاحيت حرفه‌اي حسن اسلامي پناه به منظور عضويت درهيات مديره شركت بيمه ايران معين را تاييد كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي،  اسلامي پناه، كارشناسان بيمه مركزي به عنوان نماينده بيمه ايران براي عضويت در هيات مديره شركت بيمه ايران معين معرفي و روز چهارشنبه صلاحيت وي مطابق آيين نامه شماره 90 شورايعالي بيمه درمشاغل كليدي شركت هاي بيمه ازسوي بيمه مركزي تاييد و اعلام شد.

كارشناسان بيمه مركزي طبق آيين نامه فوق، سوابق شغلي و تحصيلي نامزدهاي احراز تصدي مشاغل كليدي را درمعاونت هاي مختلف و هيات عامل بيمه مركزي بررسي و در صورت تاييد با آن موافقت مي‌كنند.

اسلامي پناه به عنوان كارشناس بيمه درمان بيمه ايران از حدود 20سال پيش كار خود را در صنعت بيمه آغاز كرد. وي همچنين مديريت‌هاي مختلف در شركت سرمايه گذاري صادرات، بيمه دانا و وزارت اموراقتصادي و دارايي را تجربه كرده و در بيمه ايران نيز مشاور مديرعامل و مديربرنامه بودجه بوده است.

شركت سهامي بيمه ايران معين به منظور خدمت رساني به بيمه گزاران خود و متحول نمودن خدمات بيمه سنتي به خدمات بيمه‌اي نوين در مناطق آزاد ثبت و تاسيس شد.