اخبار پولي مالي : انتصاب هاي جديد در بانك ملي ايران
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 13:15 کد خبر:56657
اخبار پولي مالي -طي احكامي از سوي مدير عامل بانك ملي رئيس اداره كل آموزش و سرپرست اداره كل سازمان و روشها معرفي شدند.

به گزارش اخبار پولي مالي،  طي احكامي جداگانه از سوي حسين زاده مدير عامل بانك ملي ايران، رييس اداره كل آموزش و سرپرست اداره كل سازمان و روشهاي اين بانك منصوب شدند.
داوود ملك نيا به عنوان رييس اداره كل آموزش حكم گرفت و هادي سالار خيلي نيز حكم سرپرستي اداره كل سازمان و روشهاي بانك ملي ايران را دريافت كرد.