اخبار پولي مالي : پايگاه هاي شبانه روزي بانك ملت افزايش يافت
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 14:01 کد خبر:56662
اخبار پولي مالي - تعداد پايگاه هاي شبانه روزي خودپردازهاي بانك ملت در استان يزد افزايش يافت.

به گزارش اخبار پولي مالي ، مديريت بانك ملت شعب استان يزد با هدف افزايش سطح دسترسي مشتريان به خدمات الكترونيك بانكي و كاهش مراجعات حضوري به شعب، يك پايگاه شبانه روزي جديد در منطقه اردكان يزدراه اندازي كرد.

با آغاز به كار اين پايگاه، شمار پايگاه هاي شبانه روزي دستگاه هاي خودپرداز بانك ملت در استان يزد به ۷ پايگاه و تعداد ۸۶ دستگاه خودپرداز افزايش يافت.