اخبار پولي مالي : بانك ملي از سردار آزمون تقدير كرد
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 15:49 کد خبر:56671
اخبار پولي مالي - بانك ملي ايران در استان گلستان از سردار آزمون بازيكن سرشناس و با ارزش تيم ملي فوتبال كشورمان و باشگاه روستوف روسيه و يكي از مشتريان ممتاز اين بانك تقدير كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي، خانعلي رشيدي ،رييس اداره امور شعب بانك ملي ايران در استان گلستان در مراسم تقدير از ملي پوش كشورمان كه با حضور پدر و مدير برنامه هاي اين بازيكن و تعدادي از مسئولان و مشتريان بانك در شعبه گنبد برگزار شد، ضمن قدرداني از تعامل و همكاري سردار آزمون با بانك ملي ايران ، وي را افتخار ورزش كشور بويژه استان گلستان ونماينده شايسته فوتبال ايران در سطح اول فوتبال اروپا عنوان كرد.