اخبار پولي مالي : نرخ ارز در حول و حوش 3800 تومان باقي مي ماند
پنجشنبه، 21 بهمن 1395 - 14:09 کد خبر:57777
اخبار پولي مالي- بازار ارز بعد از سپري كردن نوسانات اخير، به يك ثباتي رسيده است و پيش بيني افزايش محسوسي تا پايان سال ندارم.

 به گزارش اخبار پولي مالي- عباس آرگون، عضو اتاق تهران در پاسخ به اين پرسش كه پيش بيني شما از وضعيت بازار ارز در روزهاي پاياني سال 95 چيست؛ به خبرنگار ما گفت: بازار ارز بعد از سپري كردن نوسانات اخير، به يك ثباتي رسيده است و پيش بيني افزايش محسوسي تا پايان سال ندارم.
آرگون ادامه داد: به نظر مي رسد قيمت ارز در حول و حوش 3800 تومان تا پايان سال جاري باقي بماند.
وي تصريح كرد: البته اگر شاهد اتفاقات خاصي در زمينه روابط خارجي نباشيم، در نرخ ارز تغييري حاصل نمي شود. / اخبار پولي مالي