اخبار پولي مالي : واگذاري مديريت دارائي‌ها افضل توس به بانك آينده
سه شنبه، 21 شهریور 1396 - 19:20 کد خبر:63850
اخبار پولي مالي- واگذاري مديريت دارائي‌ها و بدهي‌هاي تعاوني اعتبار افضل توس (در حال تصفيه) به بانك آينده است.


به گزارش اخبار پولي مالي- پيرو واگذاري مديريت دارائي‌ها و بدهي‌هاي تعاوني اعتبار افضل توس (در حال تصفيه) به بانك آينده براساس مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار، مواردي از مهم‌ترين اقدامات انجام شده در اجراي اين مسئوليت را به استحضار ذينفعان تعاوني اعتبار افضل توس (در حال تصفيه) به ويژه‌ سپرده‌گذاران محترم آن تعاوني مي‌رساند:

۱. يك هفته پس از واگذاري رسمي، بيش از ۲۰۰ نفر از همكاران بانك آينده در شعب تعاوني اعتبار در حالِ تصفيه افضل توس در سراسر كشور مستقر شده و پاسخگوي سپرده گذاران محترم تعاوني اعتبار افضل توس (در حال تصفيه) و رفع سايرمشكلات احتمالي آن‌ها بوده‌اند.

۲. وضعيت كليه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسي و اطلاعات آن با ذكرجزئيات روشن شده است.

۳. بانك آينده ضمن آماده‌نمودن زيرساخت‌هاي فني، آمادگي خود را جهت انتقال سپرده هاي مشتريان تعاوني اعتبار افضل توس (در حال تصفيه) به بانك محترم مركزي ج.ا.ايران اعلام نموده است.

۴. بخش عمده‌اي از دارائي ها و بدهي هاي تعاوني اعتبار در حال تصفيه افضل توس (به‌رغم كوتاه بودن زمان در اختيار) شناسايي و ارزيابي شده و براي استحضار و اخذ دستور به مراجع محترم ذيصلاح ارسال گرديده است.

۵. بانك آينده آمادگي دارد؛ به محض صدور مجوز مراجع محترم ذيصلاح، طي يك برنامه زمان‌بندي تعيين شده، نسبت به انتقال سپرده‌هاي سپرده‌گذاران محترم تعاوني پيش‌گفته، اقدام نمايد.

براي استحضار بيشتر سپرده‌گذاران محترم تعاوني اعتبار افضل توس (در حال تصفيه)، اضافه مي‌نمايد؛ اين اقدام بانك آينده، در اجراي وظيفه پس از واگذاري مسئوليت از سوي نهاد محترم ناظر از يك سو و ايفاي مسئوليت اجتماعي بانك از سوي ديگر بوده و در همين راستا، بانك آينده، سپرده‌گذاران محترم تعاوني اعتبار افضل توس (در حال تصفيه) را به صبر و شكيبايي بيشتر تا زمان صدور دستور مقتضي از سوي نهادهاي مرتبط، دعوت مي‌نمايد.