اخبار پولي مالي : بانك پارسيان با اگزيم بانك كره جنوبي قرارداد بست
چهارشنبه، 22 شهریور 1396 - 11:30 کد خبر:63858
اخبار پولي مالي- قرارداد تأمين مالي بلندمدت بانك پارسيان و اگزيم بانك كره‌جنوبي در راستاي اشتغالزايي و كمك به توليد و پيشرفت اقتصاد كشور، به امضاي طرفين رسيد.


به گزارش اخبار پولي مالي- بانك پارسيان يكي از 12 بانك ايراني است كه در چارچوب  توافق بانك مركزي ، قرارداد تامين مالي بلند مدت  به ارزش 8 ميليارد يورو با اگزيم بانك كره جنوبي منعقدكرد و به همين منظوراين بانك در زمينه‌ قراردادهاي فاينانس، آماده بررسي قبول عامليت پروژه‌هاي ارائه شده از سوي متقاضيان است.
بر اساس اين قرارداد؛ اگزيم بانك كره جنوبي ازطريق بانك هاي عامل ايراني، نسبت به تأمين مالي پروژه هاي مختلف كشورمان در حوزه هاي عمراني و توليدي اقدام مي كند و نتيجه اين تفاهم راه اندازي بسياري از پروژه‌هاي عمراني و توليدي است  كه اثرات بسيار مثبتي بر رشد اقتصادي كشور خواهد گذاشت.
هدف ازاين طرح، تامين مالي ميان مدت ( با دوره بازپرداخت نهايتاً تا ده سال) خريد كالاها و خدمات از كشور كره جنوبي به منظور اجراي طرح هاي زيربنايي توليدي و صنعتي و طرح هاي توسعه اي در ايران مي باشد و وزارت امور اقتصاد و دارايي به منظور تضمين بازپرداخت تسهيلات دريافتي تحت قرارداد، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام مي كند.
همچنين در قالب قرارداد مذكور، معادل يورويي100 ميليون دلار به عنوان تسهيلات ارزي كوتاه مدت(ريفاينانس) نيز اجرايي شد كه تسهيلات موردنظر درقالب گشايش اعتبار اسنادي و باهدف تامين مالي كوتاه مدت جهت خريد كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشكي(حداكثر با دوره بازپرداخت 180 روزه) و مواد اوليه واحدهاي توليدي( حداكثر با دوره بازپرداخت 360 روزه) توسط خريداران ايراني از صادركنندگان كره جنوبي قابل استفاده است .
بنا به اين اطلاعيه؛ نرخ سود بابت تسهيلات 180 روزه با يوريبور شش ماهه با حاشيه سود 18 درصد؛ و براي تسهيلات 360 روزه با يوريبور شش ماهه با حاشيه سود 3/2 درصد است و همچنين سررسيد اعتبار اسنادي؛ حداكثر 7 ماهه و غيرقابل تمديد است . لازم به ذكر است كه نوع ارز اعتباري اسنادي از نوع يورو مي باشد كه شعب بانك ها مي توانند درصورت درخواست استفاده از هركدام از تسهيلات مذكور مراتب را با اداره فاينانس مديريت امور بين الملل هماهنگ كرده و نسبت به اخذ تسهيلات اقدامات لازم را انجام دهند.