اخبار پولي مالي : سرمايه بيمه تعاون افزايش مي يابد
چهارشنبه، 22 شهریور 1396 - 14:06 کد خبر:63865
شركت بيمه تعاون قصد دارد سرمايه خود را افزايش داده و به مبلغ 1500 ميليارد ريال برساند.


به گزارش اخبار پولي مالي- شركت بيمه تعاون در نامه اي كه به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه شد، اعلام كرد كه قصد دارد سرمايه را از 280 ميلياردريال به مبلغ 1500 ميلياردريال برساند. اين سرمايه جديد قرار است از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي ،سود انباشته ،ساير اندوخته ها و به منظور رعايت مقررات و الزامات مصوبه هيئت وزيران در ارتباط با حداقل سرمايه موسسات بيمه و افزايش سطح توانگري شركت تامين شود.

بنابراين گزارش اين افزايش سرمايه در تاريخ 3 مرداد 96 به تصويب هيئت مديره رسيده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني به سازمان بورس ارسال شده است.

گفتني است شركت در سال مالي 95 مبلغ 1575 ميليارد ريال به عنوان حق بيمه صادره داشته و درآمد حق بيمه شركت 1238 ميليارد ريال محقق شده است. همچنين سود انباشته شركت در كل سال مالي 95 مبلغ  188 ميليارد و 727 ميليون ريال به ثبت رسيده و سود هر سهم اين شركت در سال مالي 95 مبلغ 71 ريال است./ طلا نيوز