اخبار پولي مالي : اصلاح دستور العمل درخواست تاسيس مؤسسه رتبه ‌بندي
چهارشنبه، 22 شهریور 1396 - 14:15 کد خبر:63867
اخبار پولي مالي- هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح بند هايي از دستور العمل تأسيس و فعاليت مؤسسات رتبه ‌بندي اعتباري، مهلت جديدي براي متقاضيان تاسيس اين مؤسسات تعيين كرد.


به گزارش اخبار پولي مالي-مطابق با مصوبه هيات مديره سازمان بورس، كليه متقاضيان تأسيس مؤسسه رتبه‌بندي تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ 6 آبان ماه 1396 مهلت دارند، تقاضاي تأسيس مؤسسه مزبور را مطابق با شرايط تعيين شده در دستورالعمل تأسيس و فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي (مصوب 21 فروردين ماه 1395 هيأت‌مديره سازمان) و اصلاحيۀ مورخ 8 شهريور ماه 1396، به مديريت نظارت بر نهاد هاي مالي اين سازمان ارائه نمايند.

به استناد مصوبات پيشين هيأت مديره سازمان، حضور هر يك از بورس ‌هاي فعال در بازار سرمايۀ كشور (اعم از بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ايران، بورس انرژي ايران و بورس كالاي ايران) و نيز بانك‌ ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تركيب سهامداري مؤسسۀ رتبه‌بندي ممنوع بود كه به موجب مصوبۀ 8 شهريور ماه 1396، حضور بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي در تركيب سهامداري مؤسسه رتبه‌بندي فقط به صورت غير مستقيم و حداكثر تا 10 درصد مجاز خواهد بود.

مطابق با اين مصوبه متقاضياني كه طي مهلت مقرر در فراخوان قبلي اقدام به ارسال درخواست و تكميل مدارك نمودند در صورت تمايل مي‌توانند درخواست بررسي و محاسبه مجدد امتيازات را ارائه نمايند.

درخواست اين قبيل متقاضيان در صورت كسب حد نصاب امتيازات لازم، مجدداً توسط هيات مديره سازمان بررسي مي‌شود.

متقاضيان براي مشاهده دستورالعمل تاسيس و فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي و اصلاحات اين دستورالعمل مي توانند به پايگاه الكترونيكي سازمان به نشاني www.seo.ir (نهادهاي تحت نظارت/ مقررات حاكم بر تاسيس و فعاليت نهادهاي مالي/ دستورالعمل ها و ساير مقررات) و همچنين براي مشاهده فرم تقاضاي تاسيس و ساير فايل ها مي‌توانند به پايگاه الكترونيكي سازمان به نشاني www.seo.ir (نهادهاي تحت نظارت/ نهادهاي مالي تحت نظارت/ موسسات رتبه بندي) مراجعه نموده و كاربرگ‌هاي مربوط را دريافت و پس از تكميل به مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان ارسال نمايند.