اخبار پولي مالي : تقديراز شعب برتر بانك توسعه تعاون
دوشنبه، 1 آبان 1396 - 11:22 کد خبر:64994
اخبار پولي مالي- در كارگاه آموزشي مديران ستادي و استاني بانك توسعه تعاون از مديران و شعب برتر تجليل به عمل آمد.

به گزارش اخبار پولي مالي- در كارگاه آموزشي مديران ستادي و استاني از توكلي مدير امور حراست و ميرزاخاني مدير امور شعب به‌عنوان مديران برتر ستادي و مهري همتي، مرآتي، سجادي، حججي و عزيزي، روساي ادارات وابسته تجليل شد.

همچنين از مديران برتر استاني كلانتري، ريگي و كساني، به‌عنوان مديران شعب استان‌هاي البرز، سيستان و بلوچستان و كردستان تجليل به عمل آمد.

شايان‌ذكر است از روساي 10 شعبه برتر رضا حبيبي رئيس شعبه فردوسي تهران، مسعود سلطاني رئيس شعبه شمس‌آباد اصفهان.

سعيد بختياري جاويد رئيس شعبه ايران‌خودرو تهران،محمد حنيف درسته رئيس شعبه مركزي زاهدان،مهدي چتري رئيس شعبه مركزي كرج، حميد مصباح زالي رئيس شعبه مركزي تبريز، ايوب ملايي رئيس شعبه مركزي كرمان، ابوالقاسم درويش ملأ رئيس شعبه نوشهر،سجاد بازگير پور رئيس شعبه پلدخترو محسن زارعي رئيس شعبه كوثر اردبيلكه عملكرد مناسبي داشتند تجليلبه عمل آمد.