اخبار پولي مالي : بدهي ۱۱۰ هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي
سه شنبه، 2 آبان 1396 - 18:03 کد خبر:65078
اخبار پولي مالي -طبق گزارشات ارائه شده بدهي قطعي دولت به سازمان تامين اجتماعي ۱۱۰ هزار ميليارد تومان است.

 به گزارش اخبار پولي مالي،در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، روساي سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشور به تشريح وضعيت دستگاه‌هاي تحت امر، چالش هاي موجود، بحران‌هاي فرارو و راهكارهاي مقابله با آنها پرداختند.

وي افزود: همچنين نمايندگان عضو كميسيون نيز نقطه نظرات و دل نگراني هاي خويش را نسبت به آينده اين صندوق ها بيان كردند و خواستار اقدامات عاجل براي برون رفت از اين وضعيت و تامين آينده باثبات براي تداوم كار اين دو دستگاه مهم شدند چرا كه قشر وسيعي از مردم و جامعه از خدمات شان بهره‌مند مي‌شوند.

به گفته اين نماينده مجلس، مقرر شد با درخواست روساي كميسيون هاي بودجه و اجتماعي مجلس از هيات رييسه، در جلسه اي غيرعلني موضوعات مبتلا به اين سازمان ها و صندوق ها و راهكارهاي پيشنهادي براي فائق آمدن بر اين مشكلات توسط قاطبه نمايندگان مورد رسيدگي و مورد اقدام هماهنگ دولت و مجلس قرار گيرد.

تابش يادآور شد: بنا به امار ارائه شده تعداد حقوق بگيران از صندوق بازنشستگي ۱/۳۲۸/۰۰۰ نفر و پرداختي حقوق ساليانه ۳۳ هزار ميليارد تومان است. همچنين در حال حاضر اين صندوق به طورمتوسط ۲۷ سال حقوق پرداخت مي‌كند.

وي با بيان اينكه طبق گزارش‌هاي ارائه شده ميانگين سن بازنشستگي۵۱ سال وميانگين سن اميد به زندگي براي مردان و زنان،۷۴ سال است، ادامه داد: براساس محاسبات انجام شده، ميزان حقوق پرداختي تاسال ۱۴۰۸،برمبناي سال ۹۵،  ۴/۵برابر و با لحاظ همسان سازي ۱۰/۷ برابر خواهد شد كه براي توان وتعادل بين منابع وهزينه ها بايد فكري اساسي كرد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: در اين جلسه برآوردهاي انجام شده اين بود كه حدود ۱۱۰ هزار ميليارد تومان بدهي قطعي دولت به سازمان تامين اجتماعي است و حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان جاي بررسي و توافق دارد.

به گفته تابش، درادامه جلسه دكتر اردكانيان نامزد معرفي شده براي تصدي وزارت نيرو، پس از استماع نقطه نظرات نمايندگان به تشريح برنامه هاي خويش در حوزه مسئوليتي وزارت نيرو پرداخت.

تعهد اردكانيان به توجه به دغدغه‌هاي نمايندگان

به گزارش ايسنا، رضا اردكانيان در جلسه امروز كميسيون برنامه وبودجه مجلس اظهار كرد: اگر توفيق خدمتگزاري در صنعت آب و برق را داشتم، متعهد مي‌شوم تك تك موارد مطروحه توسط نمايندگان را كه بي واسطه و از لسان مردم بيان شد مورد توجه قرار دهم.

وي افزود: درنشست با سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي، دغدغه هاي آنها را شنيدم. ما بدهكار به طبيعت هستيم. بسياري ازجاها عدم ملاحظات زيست محيطي، تخريب طبيعت را به دنبال داشته است.

وزير پيشنهادي نيرو يادآور شد: معتقدم چون مسبب برخي از اين چالشها ما انسان‌ها بوده‌ايم مي توانيم با بهره گيري ازعلم و خرد جمعي با كمك هم آنها را حل كنيم. ما در گذشته نمي‌مانيم. شرح حال من و تجربيات ملي و بين المللي و شرايط الان كشور به ما انگيزه مي‌دهد تا براي فايق آمدن بر مشكلات، طرحي نو دراندازيم.

اردكانيان بزرگترين سرمايه كشور را نيروهاي جوان علاقمند و كاردان دانست و گفت: زمينه جذب قانونمند و بدون تبعيض آنها را درصنعت آب و برق فراهم خواهيم كرد.