اخبار پولي مالي : تعيين اعضاي حقوقي هيات مديره ايران كيش
سه شنبه، 23 آبان 1396 - 09:39 کد خبر:65632
اخبار پولي مالي-مجمع عادي به طور فوق العاده ايران كيش با حضور بيش از 93درصدازصاحبان سهام تشكيل جلسه داد.

به گزارش اخبار پولي مالي- در مجمع عادي كه به طور فوق العاده براي شركت كارت اعتباري ايران كيش تشكيل گرديد راي گيري براي تعيين اعضاي حقوقي شركت صورت گرفت كه شركت سرمايه گذاري ايرانيان، شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي ،بانك تجارت، شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد، شركت تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان به عنوان اعضاي هيات مديره ايران كيش انتخاب شدند.