اخبار پولي مالي : دانشجويان خارج از كشور بيمه مي شوند
سه شنبه، 23 آبان 1396 - 14:15 کد خبر:65664
اخبار پولي مالي-بيمه ايرانيان خارج ازكشور اختياري است و مي توانند براي تحت پوشش قرار گرفتن تامين اجتماعي اقدام كنند.

به گزارش اخبار پولي مالي- حسين جودكي، مدير كل اتباع سازمان تامين اجتماعي در برنامه با همستان شبكه جهاني جام جم حضور يافت و شرايط بيمه ايرانيان خارج از كشور را تشريح كرد.
جودكي در اين برنامه با بيان اينكه اداره كل اتباع قريب به ٢ سال است در ساختار سازمان تامين اجتماعي ايجاد شده است، افزود: پوشش بيمه اي ايرانيان مقيم خارج از كشور و اتباع بيگانه مقيم داخل كشور و تدوين راهبرد توافق نامه هاي جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در حوزه تامين اجتماعي ماموريت هاي اين اداره كل است.
وي به گروههاي ايراني مقيم خارج از كشور كه مي توانند تحت پوشش تامين اجتماعي قرار گيرند، اشاره كرد و گفت: يك گروه از ايرانيان كه تحت عنوان نيروهاي فني و مهندسي از طريق شركت هاي داخلي به ساير كشورها اعزام مي شوند كه مي بايست از طريق دفتر مركزي شركت اعزام كننده، ليست حق بيمه اين افراد ارسال و پرداخت شود. بيمه اين افراد از نوع اجباري است.
مدير كل اتباع سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: گروه ديگر از ايرانيان خارج از كشور كه در خارج از كشور ساكن هستند، اعم از اينكه شاغل يا غير شاغل هستند و يا حتي دانشجويان مقيم خارج از كشور نيز مي توانند متناسب با دستورالعمل بيمه ايرانيان خارج از كشور براي بيمه پردازي اقدام كنند.
وي گفت: ماهيت بيمه اين دسته از ايرانيان خارج از كشور، اختياري است و به طرق مختلف مي توانند براي تحت پوشش قرار گرفتن تامين اجتماعي اقدام كنند.
جودكي با بيان اينكه مراجعه شخص يا وكيل وي به شعب تامين اجتماعي در كشور و ثبت تقاضا براي بيمه پردازي يكي از راههايي است كه ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند براي بيمه شدن انتخاب كنند، افزود: مراجعه به كارگزاري هاي رسمي برون مرزي نيز راه ديگر است.
مدير كل اتباع سازمان تامين اجتماعي گفت: ٢٠ كارگزار رسمي برون مرزي تامين اجتماعي در كشورهاي ارمنستان، اتحاديه اروپا، اسپانيا، استراليا، امارات متحده عربي، آلمان، تركيه، عراق، چين، آذربايجان، عمان، قطر، كويت، كانادا، گرجستان و مالزي فعال هستند كه نام كارگزار و شماره تلفن و آدرس پست الكترونيك آنها در سايت اتباع سازمان تامين اجتماعي قرار داده شده است .
وي ادامه داد: همچنين سامانه اي در اداره كل اتباع سازمان تامين اجتماعي به نشاني www.mss.tamin.ir  تعريف شده كه متقاضيان بيمه ايرانيان خارج از كشور مي توانند به اين سامانه مراجعه و درخواست خود را ثبت كنند.
جودكي تاكيد كرد: ايرانيان خارج از كشور كه متقاضي بيمه تامين اجتماعي هستند سابقه حق بيمه براي آن ها شرط نيست، گفت: اما سن متقاضيان بايد ١٨ تا ٥٠ سال باشد و چنانچه نزد سازمان تامين اجتماعي سابقه قبل حق بيمه داشته باشند آن ميزان به مازاد سن اضافه مي شود. به عنوان مثال اگر فردي ٣ سال سابقه حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي دارد و ٥٣ سال سن دارد ، مي تواندبيمه پردازي خود را آغاز كند.
مدير كل اتباع سازمان تامين اجتماعي افزود: اگر متقاضي بيمه خارج از كشور ١٠ سال سابقه حق بيمه داشته باشد شرط سني براي اين افراد لحاظ نمي شود.
وي با اشاره به اينكه پايه دستمزد و نرخ حق بيمه را متقاضيان بيمه ايرانيان خارج از كشورمي توانند انتخاب كنند، اظهار داشت: افرادي كه مزاياي فوت وبازنشستگي را انتخاب كنند ١٦ درصد ( ١٤ درصد بيمه شده ، ٢ درصد دولت) حق بيمه پرداخت مي كنند، اگر تعهدات بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي را انتخاب كنند ٢٠ درصد حق بيمه( ١٨ درصد بيمه شده ، ٢درصد دولت) پرداخت مي كنند و در صورتي كه خدمات درمان را علاوه بر مزاياي فوق انتخاب كنند٩ درصد هم بيشتر بايد حق بيمه پرداخت كنند.
جودكي با بيان اينكه بيمه ايرانيان خارج از كشور ارمغان سازمان تامين اجتماعي است، گفت: امكان براي بيمه پردازي متقاضيان اين نوع بيمه فراهم شده و همچنين در صورتي كه ايرانيان خارج از كشور سابقه قبلي نزد سازمان دارند مي توانند سوابق خود را تكميل كنند.