اخبار پولي مالي : نسخه جديد سامانه نت كلير راه اندازي شد
سه شنبه، 23 آبان 1396 - 14:30 کد خبر:65665
اخبار پولي مالي- اضافه شدن كد ملي سهامداران بر روي اعلاميه و گواهي نامه هاي بازار سرمايه قابليت جديدنت كلير است.

به گزارش اخبار پولي مالي- مريم شاه حسيني، مدير امور ناشران شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات ) از افزايش قابليت هاي سامانه نت كلير در بازار سرمايه خبر داد.

شاه حسيني گفت : اضافه شدن كد ملي سهامداران بر روي اعلاميه و گواهي نامه هاي بازار سرمايه براي نخستين بار، امكان درج و گزارش دهي هزينه انبار گواهي هاي سپرده كالايي و ماليات سپرده كالايي بر ارزش افزوده آن و گزارش دهي ماليات بر ارزش بر افزوده معاملات از قابليت هاي جديد اين سامانه است.

وي با تاكيد بر تلاش هاي چند سال اخير براي تسهيل ارايه خدمات به كارگزاران، ناشران و سهامداران اظهار كرد : سامانه نت كلير جهت تسويه و پاياپاي انواع اوراق بهادار و همچنين براي ارائه گواهي نامه هاي غيركاغذي به سرمايه گذاران، از سال 90 راه اندازي شده است.

مدير امور ناشران سمات با بيان اينكه نت كلير داراي دو سامانه مجزاست ، ادامه داد : اين سامانه توسط شركت سپرده گذاري مركزي ايران توسعه داده شده كه گزارش هاي الكترونيك و غير كاغذي را كه منشاء آن سامانه پس از معاملات بازار سرمايه است، ايجاد كرده و آن را در اختيار ذينفعان خود قرار مي‏ دهد.

وي اضافه كرد: سامانه اول براي انتقال داده هاي معاملات و گواهي نامه‏ ها از سامانه پس از معاملات به وب سايت نت كليراست.

سامانه دوم براي انتشار گواهي نامه هاي الكترونيك و گزارش هاي اختصاصي براي كارگزاران، اتاق پاياپاي و ساير ذينفعان، استفاده مي شود و اعلاميه هاي الكترونيكي و گواهي نامه هاي معاملات را به كمك يك سيستم گزارش گيري الكترونيك ايجاد كرده و قادر به تهيه گزارش سفارشي تسويه، كارمزد و صورتحساب مالي است.

شاه حسيني با تاكيد بر افزايش امنيت و اعتبار گواهينامه هاي سپرده كالايي يا درج كدملي افزود: براي نخستين بار كد ملي افراد حقيقي و شناسه ملي افراد حقوقي بر روي گواهي نامه هاي صادره براي همه ابزارهاي مالي درج شده است كه اين امر باعث افزايش اعتبار و سهولت اعتبارسنجي گواهي نامه هاي بازار سرمايه شده است.

وي افزود : ناشران مي‏ توانند با استفاده از نرم افزار Cert Reporter، گواهي نامه هاي سهامداران خود را چاپ كنند.

برخي از ويژگي هاي اين سامانه را مي توان به كاربرد آن در اوراق سلف نفتي، اوراق مشاركت ارزي، بورس ارز، قابليت هاي تسويه اوراق با واحدهاي پول متفاوت و همچنين قابليت تعريف پوياي ارزهاي جديد، تهاتر با بورس و فرابورس، سرعت بالا 20000 معامله در دقيقه، غير كاغذي شدن گزارش هاي كارمزدها، پاياپاي روزانه، اعلاميه ها، گواهي نامه و...نام كرد.