اخبار پولي مالي : بازار سرمايه فرصتي براي فرهنگ سازي
سه شنبه، 23 آبان 1396 - 14:35 کد خبر:65666
اخبار پولي مالي- پنجاهمين سالگرد فعاليت بازار سرمايه فرصت خوبي براي فرهنگ سازي و آشنايي مردم با بورس است.

به گزارش اخبار پولي مالي- چهارمين جلسه شوراي اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

در ابتداي اين نشست ياسر فلاح، مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن خوشامد گويي به مديران اركان وزارت امور اقتصادي و دارايي به بازماندگان حادثه دلخراش غرب كشور تسليت گفت و بيان كرد: اين جلسه تقريبا با پنجاهمين سالگرد حيات بازار سرمايه مصادف شده است.

مديرعامل شركت اطلاع رساني و خدمات بورس ادامه داد: نيم قرن از فعاليت بازار سرمايه كشور گذشته است و اميدواريم اين ركن اقتصادي بالنده تر از گذشته در مسير توسعه اقتصادي كشور گام بردارد.

مشاور رئيس سازمان بورس ابراز اميدواري كرد بازار سرمايه كشور منشا خير و بركت براي آحاد جامعه باشد.

مالك حسيني، مشاور وزير و رييس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت اقتصاد نيز ضمن همدردي با بازماندگان زلزله غرب كشور، ضمن تقدير از عملكرد روابط عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاري اين نشست قدرداني كرد و گفت: قطعا پنجاهمين سالگرد فعاليت بازار سرمايه يكي از رويداد هاي مهم اقتصادي كشور است.

وي با بيان اينكه همه اركان اقتصادي كشور به شكل مستقيم و غير مستقيم با بازار سرمايه در ارتباط هستند، گفت: انسجام و همدلي بسيار خوبي ميان اركان اقتصادي كشور شكل گرفته و قطعا در ماه هاي آتي همه آحاد جامعه شاهد آثار مثبت اين رويكرد خواهند بود.

در ادامه اين نشست ، شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن عرض تسليت به دليل حادثه دلخراش زلزله در غرب كشور، براي بازماندگان آرزوي صبر كرد.
محمدي ضمن تشكر از همكاري هاي وزارت اقتصاد در اين مدت، ابراز داشت: اركان اقتصادي از جمله بانك ها و بيمه ها به عنوان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، اهميت بالايي براي بازار سرمايه دارند و از سوي ديگر، وزارت اقتصاد، رياست مجمع بانك ها را بر عهده دارد.

وي به نقش پررنگ بيمه ها در اقتصاد اشاره كرد و افزود: در صورتي كه هر كدام از اركان اقتصادي كشور با مشكلاتي روبرو شوند، همه نهادهاي اقتصادي بايد كمك كنند تا مشكل برطرف شود.

دبير شورايعالي بورس با تاكيد بر اينكه هيچكدام از مجموعه هاي مرتبط با وزارت امور اقتصادي و دارايي، قصد ندارند مشكلات يا مسايل پيش روي خود را پنهان كنند، ادامه داد: آنچه براي مجموعه اقتصادي كشور مهم است، نقد منصفانه و ارائه پيشنهاد براي بهبود عملكرد است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پنجاهمين سالگرد فعاليت بازار سرمايه خاطرنشان كرد: همگي مديران حاضر در اين نشست، به اهميت بازار سرمايه و نقش آن، در توسعه اقتصادي كشور واقف و با عملكرد آن آشنا هستند.

محمدي ادامه داد: اكنون 50 سال از فعاليت بازار سرمايه ايران مي گذرد. از سال 1346 فعاليت اين بازار اقتصادي آغاز شد و سپس در سال 1384 قانون جديد بازار اوراق بهادار در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و اصلاحات لازم انجام شد.اين قانون، با تغييرات عمده اي روبرو شد.

وي با اشاره به احتمال برگزاري جشن پنجاهمين سالگرد فعاليت بازار سرمايه ابراز داشت: در اين مراسم، قصد داريم بازار سرمايه را آنگونه كه هست، معرفي كنيم و ابزارها، امكانات و مشكلات به شكل كامل و شفاف براي آحاد جامعه مشخص شود.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه براي ورود به اين بازار بايد از دانش و تخصص كافي برخوردار بود، گفت: براي فعاليت در بازار سرمايه، بايد امكانات، توانمندي ها، ابزارها و خطرات ذاتي اين فعاليت اقتصادي روشن و شفاف باشد.

در اين راه نيز ، كمك و همكاري همه اصحاب رسانه از جمله، مديراني كه امروز در اين نشست حضور دارند، ضروري است. سازمان بورس و اوراق بهادار به گرمي از همراهي متخصصان فرهنگ ساز جامعه استقبال مي كند.

وي تصريح كرد: ضروري است همه مردم جامعه به ويژه فعالان اقتصادي حاضر در بازار سرمايه از گذشته اين نهاد اقتصادي آگاه بوده و از وضعيت فعلي اطلاع لازم را داشته باشند تا بتوانند در خصوص آينده پيش بيني هاي منطقي كنند.

دبير شورايعالي بورس با تاكيد بر اينكه پنجاهمين سالگرد فعاليت بازار سرمايه فرصت خوبي براي فرهنگ سازي و آشنايي مردم با بورس است، ادامه داد: هدف ما شفافيت بيشتر اين بازار و توسعه كمي و كيفي آن است.