اخبار پولي مالي : افزايش ۱۵ درصدي قيمت نان
سه شنبه، 23 آبان 1396 - 14:40 کد خبر:65667
اخبار پولي مالي- با افزايش قيمت و اصلاح وزن چانه نان ضايعات اين كالا كاهش خواهد يافت.

به گزارش اخبار پولي مالي-  علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوب شدن اين تصميم در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار افزود: اصلاح وزن چانه نان كه از انتقادات موجود در اين بخش نيز هست انجام خواهد شد.

وي با انتقاد از دو نرخي بودن قيمت نان گفت: اين روند نيز بايد اصلاح و نرخ نان در بازار بصورت تك نرخي ارائه شود.

فاضلي با اشاره به ضايعات قابل توجه نان در كشور ادامه داد: با افزايش قيمت و اصلاح وزن چانه نان ضايعات اين كالا كاهش خواهد يافت.