اخبار پولي مالي : عرضه محصولات شركت هاي تابعه شستا در بورس كالا
سه شنبه، 23 آبان 1396 - 14:57 کد خبر:65671
اخبارپولي مالي- محصولات شركت هاي تابعه شستنا در بورس كالا به فروش مي رسد.

به گزارش اخبار پولي مالي- علي ربيعي،  وزير كار و رفاه اجتماعي  در صحن علني مجلس يكي از اقدامات شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي در راستاي اجراي شفاف قانون را عرضه محصولات شركت هاي تابعه شستا در بازار شفاف بورس كالاي ايران عنوان كرد.

علي ربيعي، وزير كار و رفاه در ادامه جلسه علني گفت: تعدادي از شركتهايي كه تابع وزارت تعاون هستند مديريتي و بسياري غيرمديريتي و ابزاري براي هلدينگ ها هستند، ممكن است ما در اين شركتها با بروز خطا مواجه شده باشيم اما همواره با كمك نيروهاي اطلاعاتي و دستگاههاي نظارتي توانسته ايم در اين زمينه به خوبي عمل كنيم.

 وي اظهار داشت: ما از دادستان تهران داوطلبانه درخواست رسيدگي به اين شركت ها را داشتيم و امروز هم سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه همه جا با ما حضور دارند و بر كار اين شركتها نظارت مي كنند.

 ربيعي با بيان اينكه سامانه هوش تجاري را در شستا مستقر كرده ايم گفت: محصولات شركت هاي تابعه در بورس كالا به فروش مي رسد و كاهش بنگاه داري در برنامه جدي ماست كه متعهد به انجام ان هستيم و شايد در هيچ دوره اي اين چنين بر اين موضوع اصرار نداشتيم.

 وزير كار تصريح كرد: نمي توانيد با نگاه اقتصادي صرف ما را اندازه بگيريد، ما نه كارگر اخراج كرده ايم و بلكه سعي كرده ايم تيمارداري كنيم.

 وي با تاكيد بر اينكه در اجراي قانون با شفافيت عمل كرده ايم خاطرنشان كرد: ما در راستاي اهداف نظام و مبارزه با فساد گام هايي فراتر از ثبت شركت ها برداشته ايم.

 وزير كار ادامه داد: ده سال بحث حسابرسي صندوقها انجام نشده بود اما در دوره ما اين موضوع انجام شد واز مجموع ۲۶۴ شركتي كه طبق اصل ۴۴ قانون اساسي شامل واگذاريها مي شدند تا هفته قبل ما ۲۲۱ شركت را واگذار كرده ايم.

 ربيعي يادآور شد: بايد بين ساختار فسادزا و ساختار فسادسوز تفاوت قائل شد، فساد قابل مخفي سازي است اما براي مقابله با فساد بايد ساختارمند جلو برويم.

 وي در پايان خاطرنشان كرد: براي توزيع در رابطه با وضعيت صندوقها تقاضاي جلسه غيرعلني با نمايندگان داشته ام چرا كه معتقدم ما بايد در اين موضوع به بحث صاحبان حق و بازنشستگان نگاه ويژه كنيم.