اخبار پولي مالي : تعيين حق بيمه پايه و تعهد بيمه گر پايه
پنجشنبه، 25 آبان 1396 - 09:32 کد خبر:65717
اخبارپولي مالي- حق بيمه پايه و تعهد بيمه گر پايه كه صندوق خواهد بود توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي شود.

- حادثه دردناك زلزله غرب كشور موجب همدردي و همراهي ملت بزرگ  ايران شده و موجي از تألم وتأثر در ايران و ساير كشورها به‌وجود آورد.

طبيعي است در روزهاي اوليه حادثه همه مردم و نهادها و ارگان‌ها به امر امداد و نجات مشغول شدند و نيازهاي اوليه زلزله زدگان را برآورد سازند ولي بعد از فرونشستن تلاش‌هاي امداد و نجات موضوع تأمين مالي خسارت هاي ناشي از زلزله موضوع اصلي و مهم كشور خواهد بود.

وام بلاعوض، وام كم بهره و كمك‌هاي مختلف نهادها مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد اما همه اينها مي توانست با پوشش كافي بيمه اي به موقع تأمين و پرداخت شود. حادثه زلزله كرمانشاه نه اولي است و نه آخري خواهد بود. تجربه ديگر كشورهاي جهان را براي كمك گرفتن از نظام بيمه اي،  بايد در دستور كار كشور قرار دهيم.

در كنار مقاوم سازي ساختمان ها و نظارت دقيق بر ساخت وسازها براي رعايت استانداردهاي ايمني زلزله، ارائه بيمه نامه مستقل زلزله يك ضرورت است. لايحه “صندوق بيمه حوادث طبيعي” كه توسط بيمه مركزي پيشنهاد شده سال ها بين صنعت بيمه، دولت، مجلس و شوراي نگهبان در حال رفت و برگشت است و تقريباً به نتيجه نهايي نزديك  شده و بايك هماهنگي دولت ،  مجلس و شواري نگهبان شكل گيري آن قابل انجام است.

تأسيس اين صندوق نظير آنچه  در تركيه، ژاپن، آمريكا و چند كشورزلزله خير ديگر انجام گرفته است انقلابي در بيمه زلزله كشورمان خواهد بود و مشاركت صنعت بيمه، دولت و مردم  در ارائه پوشش بيمه اي اجباري و اختياري را براي حوادث طبيعي فاجعه آميز به بار خواهد آورد.

در حال حاضر با توجه به وضعيت خريد بيمه اختياري زلزله نمي توان انتظاري بيشتر از آنچه كه وجود دارد از پوشش هاي بيمه زلزله داشت بيش از ۸۵ درصد واحدهاي مسكوني بيمه آتش سوزي را به عنوان بيمه اي كه در برگيرنده بيمه زلزله است ،ندارند. تجربه نشان داده است در كشور ما اجباري كردن برخي از بيمه ها درتوسعه و استفاده ازآن نقش داشته است . بيمه هاي شخص ثالث، حوادث راننده، عمركاركنان دولت، حوادث دانش آموزي و درمان از جمله مواردي است كه با نوعي از اجبار همراه بوده و در كشورمان رواج يافته است و در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد پرتفوي بيمه ها را در بر مي گيرد.

در قانون تشكيل  صندوق بيمه حوادث طبيعي دونوع بيمه پايه اجباري و تكميلي اختياري تعريف شده است كه شامل حوادث زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين ،ريزش كوه و سونامي مي شود.

حق بيمه پايه و تعهد بيمه گر پايه - كه صندوق خواهد بود  - توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي شود و سطح زير بناي واحد ها  تأثيري در تعهد بيمه گر و حق بيمه پايه ندارد از اين رو اين واحدها مي توانند بيمه تكميلي حوادث طبيعي را نيز از شركت هاي بيمه بازرگاني خريداري نمايند.

در اين قانون نحوه اخذ پوشش اتكايي از بيمه مركزي و بازار جهاني بيمه به وضوح مشخص شده است. ضمن تسليت مجدد به خانواده هاي داغدار حادثه زلزله استان كرمانشاه و آرزوي سلامتي  هرچه سريعتر مصدومان اميدوارم اين آخرين تجربه زلزله بدون پوشش مناسب بيمه اي باشد. پوشش بيمه اي كه هنگام وقوع زلزله پرداخت خسارت حقي خواهد بود براي بيمه گذاران و نه پرداخت كمك به آنها.
رئيس كل بيمه مركزي