اخبار پولي مالي : افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون باعث ارتقاي بخش تعاون مي شود
چهارشنبه، 1 آذر 1396 - 10:30 کد خبر:65819
اخبار پولي مالي- حمايت از بانك توسعه تعاون و افزايش سرمايه اين بانك سبب ارتقاء سهم بخش تعاون خواهد شد.

به گزارش اخبار پولي مالي- ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشست تخصصي با مديران عامل اتحاديه‌هاي تعاوني گفت: حمايت از بانك توسعه تعاون و افزايش سرمايه اين بانك سبب ارتقاء سهم  بخش تعاون خواهد شد.

ربيعي در نشست صميمي با مديران عامل اتحاديه هاي سراسري كه به ميزباني بانك توسعه تعاون برگزار گرديد با بيان اين مطلب افزود: برگزاري اينگونه نشست‌ها سبب افزايش تعاملات و همدلي در بين خانواده تعاون خواهد شد و شنيدن نقطه نظرات و مسائل بخش تعاون سبب گشوده شدن مسيرهاي جديد خواهد بود.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اين مطلب كه تعاوني‌ها بايد ارتقاء درون_بخشي را مد نظر قرار دهند خاطرنشان كرد: وزارت تعاون به دنبال اين است تا با شناسايي ظرفيت‌هايي كه درون هر اتحاديه وجود دارد سيستم گردش كار را در اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها بهبود بخشد.

وي با اشاره به اينكه بانك توسعه تعاون داراي ظرفيت‌هاي مناسبي در ارائه خدمات به تعاوني‌ها مي‌باشد افزود: تعاوني‌ها بايد با تمركز حساب‌هاي خود نزد اين بانك، سبب ارتقاي خدمات بانك توسعه تعاون بين خودشان شوند چرا كه اركان بخش تعاون خود بايد مصداق تعاون باشند.

ربيعي با بيان اينكه درحال حاضر طرح‌هاي بزرگي در اين وزارتخانه در حال پيگيري و انجام است افزود: اميدواريم با انجام اين حركت‌هاي رو به جلو كارنامه مثبتي از خود به جا بزاريم.