اخبار پولي مالي : مديريت مدرن در بيمه ها
شنبه، 4 آذر 1396 - 13:21 کد خبر:65868
اخبار پولي مالي- دنياي بيمه‌گري در حال تغيير به شكل دنيايي با ماهيت «ديجيتال» است و نقش سنتي شركت‌هاي بيمه‌اي تغيير يافته است.

به گزارش اخبار پولي مالي- عمليات بيمه‌گري بدون شك يكي از پديده‌هاي زيبا و مدرن در دنياست كه پس از زلزله اخير در كرمانشاه نيز نقش و جايگاه آن در كشور بيش‌از‌پيش نمايان شده است. اساس بيمه‌گري به معناي جريان پرداخت‌هاي كوچك به يك رود و سپس ايجاد درياي حق بيمه و منابع مالي است. البته به اين موضوع و سازوكار آن نيز در شعر زيباي سعدي نيز اشاره شده است: بني‌آدم اعضاي يكديگرند/ كه در آفرينش ز يك گوهرند/ چو عضوي به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار.

ايجاد امنيت، آرامش و آسايش براي جامعه، حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي كشور، جلوگيري از هدررفت ثروت كشور و توزيع منابع مالي در بازارهاي پولي و سرمايه‌اي، ازجمله وظايف بيمه‌هاي بازرگاني است.

طبيعتا همگام با پيشرفت علم و تكنولوژي، بالاترين نقش و جايگاه در سازمان‌هاي اقتصادي، «مديريت» است كه عموما به‌عنوان «سرمايه» و «ابزار» اصلي به آن نگاه مي‌كنند. از سوي ديگر، موضوعي كه در تعاريف متعدد مديريت به آن پرداخته مي‌شود، بحث «مديريت مدرن» است كه امروزه از شرايط اختيار و الزام عبور كرده و به مرز اجبار رسيده است.

در اين بين، يكي از شاخص‌هاي مهم «مديريت مدرن»، توجه ويژه به نقش «فناوري اطلاعات» است. دنياي بيمه‌گري در حال تغيير به شكل دنيايي با ماهيت «ديجيتال» است و نقش سنتي شركت‌هاي بيمه‌اي كه همان «پرداخت خسارت» بوده، به «مديريت ريسك»،‌ دادن مشاوره‌هاي ايمني به مشتريان براي جلوگيري از ايجاد خسارات، هزينه‌كردن براي كاهش خسارات از سوي شركت‌هاي بيمه و نظارت بر اصول ايمني براي كاهش شدت و ميزان خسارات، تغيير جهت داده است.

در دنياي امروز، معمولا ١٠ درصد ميزان فروش صرف فناوري اطلاعات مي‌شود؛ اما در ايران اين رقم ٠,٥ درصد است. بايد بر اين نكته تأكيد كنيم كه عموما در مديريت مدرن سه اصل مهم سرعت، انعطاف‌پذيري و شفافيت، باعث تعالي يك سازمان مي‌شوند.

از سوي ديگر، استفاده از استراتژي «pull» سبب به‌كارگيري بهينه از پرسنل و افزايش بهره‌وري خواهد شد. بالطبع توجه به اينكه پرسنل بالاترين دارايي و سرمايه فكري يك سازمان هستند، باعث ايجاد نوآوري و خلاقيت مي‌شود و توجه به آموزش، رفاه و امنيت شغلي پرسنل باعث رضايت‌مندي، چسبندگي و تعلق سازماني خواهد شد.

در اين صورت است كه پرسنل در انجام «رفتار شهروندي سازماني» نهايت تلاش را انجام داده و پيرو آن خدمات‌رساني به مشتريان، رعايت حقوق مشتريان و تكريم ارباب‌رجوع در سازمان نهادينه مي‌شود.

از نكات مهم در «مديريت مدرن»، توجه خاص به «مديريت اثرگذار است» كه بر كارايي مديريتي ارجحيت دارد.در «مديريت مدرن» ارائه خدمات ديجيتال به مشتريان با تكنولوژي‌هاي جديد صورت مي‌گيرد و توزيع مدرن خدمات، باعث رضايت مشتريان ازجمله رضايت از ارزش دريافتي خواهد شد كه نتيجه آن ارائه خدمات ديجيتالي، كاهش هزينه‌ها، سرعت، توانمندشدن شبكه توزيع و فروش و بازاريابي خواهد بود. از سوي ديگر، اين سرعت در خدمات و مديريت باعث مي‌شود برخي از صنايع كشور پيشرفت كرده و خود را با اين سازوكارها هم‌گام كنند.

بااين‌حال، رشد فناوري اطلاعات در صنعت بيمه در كنار ساير مزايا، حذف و جلوگيري از تخلف‌ها و تقلب‌ها را به همراه دارد كه سيستمي‌شدن فرايندها در ارزش ادراك‌شده مشتريان، مي‌تواند در برآورد انتظارات و كاهش شكايت‌ها كمك مؤثر و شاياني داشته باشد.

مجيد صفدري مديرعامل سابق بيمه ما