اخبار پولي مالي : پرداخت 400 ميليارد تومان تسهيلات به صنايع استان خوزستان
سه شنبه، 14 آذر 1396 - 11:17 کد خبر:66124
اخبار پولي مالي- مبلغ 400 ميليارد تومان در سال 1395 از سوي بانك صنعت و معدن به واحدهاي صنعتي استان خوزستان پرداخت شده است.

به گزارش اخبار پولي مالي- سهم استان خوزستان از كل تسهيلات پرداختي بانك صنعت و معدن به استان هاي كشور در سال گذشته 5 درصد است.

اين تسهيلات به منظور ايجاد، توسعه و تكميل، بازسازي و تامين سرمايه در گردش واحدهاي مختلف صنعتي استان خوزستان پرداخت شده است.

گفتني است بانك صنعت و معدن از ابتداي اجراي طرح رونق توليد تاكنون بيش از 55 ميليارد تومان تسهيلات نيز در قالب اين طرح به صنايع كوچك و متوسط استان خوزستان پرداخت كرده است.