اخبار پولي مالي : رونمايي از طرح سپاس بيمه هاي عمرو سرمايه گذاري بيمه ما
سه شنبه، 14 آذر 1396 - 14:30 کد خبر:66139
اخبار پولي مالي- بيمه ما به مناسبت سالروز 13 آذر و روز بيمه با حضور مديرعامل، اعضاي هيات مديره و مديران شركت از طرح جديد "سپاس" رونمايي كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي- عباس اسلامي، مدير بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري  بيمه "ما" در آئين رونمايي از اين طرح اعلام كرد: بيمه "ما" در راستاي "توسعه خدمات بيمه هاي عمروسرمايه گذاري" خود جهت تكميل پوشش هاي بيمه اي  براي اين گروه از بيمه گذاران گامي ديگر برداشت.

وي افزود : ارزشمند ترين بخش كسب و كار در صنعت بيمه جايي است كه  مشترياني،  متقاضي عقد قرارداد سي ساله با شركت  مي شوند، اين افراد به اعتبار شركت و برند شركت بيمه اعتماد كردند و اين مسئوليت كار را براي ما دو چندان مي كند،  در طرح سپاس در راستاي تكريم  بيمه گذاران خوش حساب بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري، پوشش درمان تكميلي به صورت پوشش تبعي ارائه مي گردد.

 طبيعتا وجود بيش از 160هزار بيمه گذار بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري كه بيش از 5000 ميليارد ريال ذخاير رياضي را در نزد اين شركت ايجاد كرده است ، ظرفيت هايي را پديد اورده است كه به پشتوانه آن مي توان به گروه بيمه گذاران عمرو سرمايه گذاري با حداقل حق بيمه هاي ممكن (كاملا رقابتي ) مناسب ترين پوشش هاي درمان تكميلي را بشرح جدول زير ارائه نمود.

مدير بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بيمه "ما" اشاره كرد : مهم ترين ويژگي طرح سپاس درنحوه ارائه اين سرويس است كه كاملا  اينترنتي و غير حضوري مي باشد ، بيمه گذاران بيمه هاي عمرو سرمايه گذاري شركت بيمه "ما" مي توانند از طريق پروفايل شخصي خود در سامانه تخصصي بيمه هاي زندگي از مسير خدمت هشتم (بند 8)  به بررسي و انتخاب طرح مشمول اقدام و متعاقب آن با پرداخت اينترنتي و اخذ گواهي از اول ماه بعد  بمدت يكسال از پوشش درمان تكميلي منظم به بيمه نامه اصلي برخوردار شوند.

وي افزود : از ديگر ويژگي هاي طرح سپاس ، تهيه و ارسال كارت سپاس به همراه بروشور نحوه استفاده از خدمات طرح و معرفي شعب و مراكز ارائه خدمات مي باشد كه بعد از آغاز تعهدات از طريق پست و يا نمايندگان و كارگزاران  بيمه نامه اصلي تحويل انان خواهد شد.

عباس اسلامي در پايان  به بيمه گذاران عمرو سرمايه گذاري توصيه كرد: با عنايت به اينكه اين پوشش جديد صرفا در راستاي  توسعه خدمت به بيمه گذاران خوش حساب عمروسرمايه گذاري برنامه ريزي شده است ، از بيمه گذاران محترم استدعا دارد تا هرچه سريعتر نسبت به پرداخت اقساط معوق اقدام فرمايند تا امكان ابتياع طرح سپاس در سايت فراهم گردد.

بيمه "ما" با اتكاء به زير ساخت هاي رقابتي خود در فناوري اطلاعات كماكان در نظر دارد به ارائه خدمات نوين و ساير پوشش هاي بيمه اي مورد نياز در رشته هاي اموال و اشخاص به بيمه گذاران عمرو سرمايه گذاري بپردازد.