اخبار پولي مالي : كميته‌ نظارت بر پرداخت وام اشتغال تشكيل شد
شنبه، 21 بهمن 1396 - 13:37 کد خبر:67575
اخبار پولي مالي - دي ماه امسال سامانه تسهيلات اشتغال (كارا) به منظور ثبت طرح هاي اشتغالزا رونمايي شد و متقاضيان راه اندازي مشاغل مي توانند طرح هاي خود را در اين سامانه ثبت كنند.

به گزارش اخبار پولي مالي- علاء‌الدين ازوجي، مدير كل«توسعه اشتغال و سياست‌هاي بازار كار»وزارت كار با اشاره به تشكيل كميته نظارت برتسهيلات اشتغال گفت:هم متقاضيان اشتغال و هم متقاضيان توسعه كسب وكار مي‌توانند در سامانه كارا ثبت نام كنند.

ازوجي با بيان اينكه در فرايند بررسي صلاحيت و اهليت متقاضيان تسهيلات اشتغال تاكيد كرديم تا تمام طرح‌هاي مشمول تسهيلات براي جلوگيري از انحراف منابع، پيش از اجرا، حين اجرا و پس از توسعه و تكميل طرح از سوي تيم نظارت مورد بازديد قرار گيرند گفت: در سطح ملي يك كميته ۲۵ نفره متشكل از كارشناسان صاحب صلاحيت براي نظارت بر تسهيلات پرداختي اشتغال در استان‌هاي مختلف تشكيل شده است.

وي با بيان اينكه اعضاي اين كميته به صورت تصادفي از طرح‌هاي ثبت شده و مورد تاييد مشمول دريافت تسهيلات اشتغال در سراسر كشور بازديد خواهند كرد ادامه داد: در واقع با اين نظارت، استان‌ها نمي‌توانند به طرح‌هاي فاقد صلاحيت، تسهيلات پرداخت كنند؛ در عين حال اگر كارشناسان احساس كردند طرح مربوطه با اهداف ايجاد اشتغال مغايرت دارد در چارچوب دستورالعمل برخوردهاي لازم صورت خواهد گرفت.

مدير كل «توسعه اشتغال و سياست‌هاي بازار كار» وزارت كار با تاكيد بر اينكه سعي كرديم دغدغه‌هاي ملي مبني بر اشتغالزايي با سياست غلط پول‌پاشي را با نظارت‌هاي مكرر رفع كنيم افزود: نگاه و رويكرد اصلي طرح‌هاي شكست خورده اشتغال در دوران مختلف،  پرداخت تسهيلات بود اما در سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد اشتغال تلاش شده با استفاده از ابزارهاي مختلف مجريان پرداخت تسهيلات اشتغال در استان‌ها توجيه شوند تا اهداف اصلي تزريق منابع اشتغال، توسعه كسب و كارهاي مبتني بر رَسته‌ها و ظرفيت‌هاي پراشتغال هر استان است. اگر اين بخش از كسب و كارها توسعه يابند خروجي آن دستاوردي تحت عنوان «اشتغال» خواهد بود.

اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: از طرفي با توجه به اينكه مناطق روستايي و عشايري در اولويت سياست هاي توسعه اشتغال قرار دارند، بنابراين رويكرد اصلي «برنامه اشتغال روستايي» توجه به ظرفيت‌هايي از اشتغال است كه منابع آب‌بري كمتري دارند. اين موضوع بسيار مهم است، بنابراين نبايد توسعه اشتغال بخش كشاورزي در يك منطقه روستايي را در جهت توليد محصولات كشاورزي با منابع آبي زياد سوق دهيم. بر همين اساس سعي شده رَسته‌هاي انتخاب شده پر اشتغال، در هر استان، به طور نسبي از منابع آبي و خاكي كمتري استفاده كنند.

ازوجي گفت: علاوه بر اين در چارچوب اشتغال روستايي، استفاده از ظرفيت‌هاي موجود اقتصاد براي ما بسيار مهم است؛ بنابراين الزام ندارد طرح هاي متقاضيان صرفا براي راه اندازي اشتغال جديد باشد بلكه توسعه كسب و كارهاي فعلي و تامين سرمايه در گردش اين واحدها نيز مشمول تسهيلات اشتغال مي شوند.

مدير كل «توسعه اشتغال و سياست‌هاي بازار كار» وزارت كار ادامه داد: نكته مهم در راه اندازي سامانه پرداخت تسهيلات اشتغال (كارا) اين است كه بسياري از متقاضيان غيرواقعي دريافت اين تسهيلات فيلتر مي شوند به نحوي كه بر اساس پايش انجام شده حدود ۴۰۰ هزار نفر پس از مراجعه به سامانه كارا و مواجهه با دستورالعمل‌ها و شرايط دريافت تسهيلات از ثبت طرح خود انصراف دادند. اين متقاضيان به تصور اينكه صرفا تسهيلات دريافت مي كنند وارد سامانه شدند اما پس از اطمينان از رصد فرايند پرداخت تسهيلات و جديت بر تزريق هدفمند منابع در جهت اشتغالزايي از ادامه فعاليت در سامانه منصرف شدند.

ازوجي تاكيد كرد: سختگيري‌ها و نظارت بر پرداخت تسهيلات اشتغال ناشي از ناكارآمدي سيستم از سال هاي گذشته است و به همين دليل درگير بروكراسي مي شويم. بنابراين مجبور به اين نظارت ها هستيم.

ديماه امسال سامانه تسهيلات اشتغال (كارا) به منظور ثبت طرح هاي اشتغالزا رونمايي شد و متقاضيان راه اندازي مشاغل، كارآفرينان، صاحبان ايده هاي كسب و كار و سرمايه گذاران در صورت تمايل به دريافت تسهيلات راه اندازي اشتغال يا توسعه كسب و كارها مي توانند طرح هاي خود را در اين سامانه ثبت كنند. جزئيات شرايط و دستورالعمل ها در سامانه اعلام شده است. متقاضيان مي توانند از طريق سامانه Kara.mcls.gov.ir طرح هاي خود را ثبت كنند. مهر