اخبار پولي مالي : تنديس سيمين جايزه ملي مديريت مالي ايران به بيمه ما رسيد
یکشنبه، 6 اسفند 1396 - 11:50 کد خبر:67991
اخبار پولي مالي - در هشتمين دوره جايزه ملي مديريت مالي ايران، بيمه "ما" موفق به دريافت تنديس سيمين اين جايزه شد.

به گزارش اخبار پولي مالي- هشتمين دوره جايزه ملي مديريت مالي ايران با حضور د مرتضي بانك مشاور رييس جمهور ،  مهدي راسخ معاون توسعه مديريت وزارت ارتباطات، مجيد قاسمي رييس كل جايزه مديريت مالي ايران و جمعي از مسؤولين كشوري، مديران شركت ها و اساتيد دانشگاه در سالن اجلاس سران، برگزار شد.

با داوري نتايج ارزيابي ها توسط كميته داوران، بيمه "ما " در پنجمين سال حضور خود در اين جايزه، حائز امتياز لازم براي دريافت تنديس سيمين شد . گفتني است پيش از اين نيز در سه دوره موفق به كسب تنديس بلورين شده بود .

تنديس سيمين هشتمين جايزه ملي مديريت مالي ايران با توجه به عملكرد مطلوب و شايسته در حوزه‌هاي مديريت مالي، شفافيت مالي و توفيق در جذب منابع درآمدي بر اساس استانداردهاي مالي و حسابرسي به بيمه «ما» اهدا شد و وحيد وثوق مدير امور مالي اين شركت، تنديس و لوح تقدير اين دوره را دريافت كرد.