اخبار پولي مالي : سومين عرضه بلوك بيمه آسيا در دقيقه 90
سه شنبه، 15 اسفند 1396 - 09:41 کد خبر:68302
اخبار پولي مالي - سازمان خصوصي سازي بلوك ۱۸ درصدي بيمه آسيا را براي بار سوم در ۲۸ اسفند جاري روانه ميز فروش مي كند.

به گزارش اخبار پولي مالي- در حالي كه پس از دو دفعه عرضه بلوك ۱۸ درصدي بيمه آسيا به دليل عدم تاييد صلاحيت خريداران ، روي زمين مانده و بهاي سهام آن با كاهش اندكي روبرو شده،سازمان خصوصي سازي در نظر دارد اين بلوك معادل بيش از ۴۳۳ ميليون سهم را به قيمت پايه ۱۹۲ تومان، بصورت يكجا و يا نقد و اقساط بصورت ۳۰ درصد نقد و مابقي اقساط مجددا در ۲۸ اسفند جاري روانه ميز فروش كند.

بر اين اساس،معاونت بازار بورس تهران پيرو نامه ۱۳ اسفند جاري صادره از كارگزاري بانك ملي،شرايط عرضه سهام عمده بيمه آسيا را اعلام كرد.

۱٫قيمت پايه معادل با قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰ درصد به شرط آنكه از ۱۹۲ تومان كمتر نباشد.

۲٫كارگزاران خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش خريد به سامانه معاملاتي هستند كه ۳ درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قيمت پايه نقدا يا بصورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط از مشتري دريافت كرده و حسب مورد به حساب شركت سپرده گذاري مركزي واريز يا ارائه كنند.

۳٫حداكثر مهلت ارائه سند تسويه خارج از پايايپاي و قطعيت معامله،۲۰ روز كاري بعد از تاريخ مشخص شدن برنده رقابت است.

۴٫خريدار يا خريداران بايد محدوديت هاي حاكم بر سهامداران شركت هاي بيمه اي از جمله ماده ۳۳ قانون تاسيس بيمه و شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركت هاي بيمه در بورس تهران را رعايت كنند.

۵٫خريداران جهت بررسي و رعايت ضوابط بررسي شرايط متقاضيان خريد معاملات عمده سهام و حق تقدم كه بر روي سايت باور قابل دسترسي است،نسبت به تكميل فرم هاي پيوست حداكثر تا تاريخ ۱۹ اسفند اقدام و نسبت به ارسال آن به معاونت بازار اين شركت و سازمان بورس از طريق كارگزار اقدام كنند.