اخبار پولي مالي : افزايش سهميه قرض الحسنه بانك رفاه براي بازنشستگان تامين اجتماعي
چهارشنبه، 16 اسفند 1396 - 12:24 کد خبر:68361
اخبار پولي مالي - بانك رفاه در راستاي حمايت از اقشار مختلف جامعه به ويژه بازنشستگان تامين اجتماعي نسبت به افزايش 50 درصدي سهميه قرض الحسنه رفع نياز ضروري اقدام كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي- بانك رفاه در راستاي حمايت از اقشار مختلف جامعه به ويژه بازنشستگان، مستمري و مقرري بگيران سازمان تامين اجتماعي، در سالجاري نسبت به افزايش 50 درصدي سهميه قرض الحسنه رفع نيازهاي ضروري با سقف فردي 30 ميليون ريال اقدام كرد.

اين بانك طي سال هاي اخير سالانه 1.000 ميليارد ريال سهميه تسهيلات قرض الحسنه رفع نيازهاي ضروري به جامعه ياد شده تخصيص داده است كه اين تسهيلات در سالجاري 1.500 ميليارد ريال بوده است.

شايان ذكر است، بانك رفاه علاوه بر اين تسهيلات ، به منظور تامين نيازمندي مالي جامعه فوق براي تامين اموال و خدمات مورد نياز، تعميرات واحد مسكوني، هزينه درمان،تحصيل،تهيه جهيزيه و ازدواج فرزند و ...نيز، نسبت به تخصيص تسهيلات در قالب عقد مرابحه با حداكثر سقف فردي 300 ميليون ريال در «طرح كرامت96» اقدام كرده است.