اخبار پولي مالي : تأمين اجتماعي پاسخگوي ١٠٠٠ مراجعه حضوري در هر ماه است
سه شنبه، 22 اسفند 1396 - 12:54 کد خبر:68569
اخبار پولي مالي - مركز ارتباطات مردمي سازمان تأمين اجتماعي پاسخگوي ١٠٠٠ مراجعه حضوري و ١٢ هزار و ٥٠٠ تماس تلفني در هر ماه است.

به گزارش اخبار پولي مالي- محمدرضا جعفريان، معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي گفت: از چند سال پيش استقرار ميز خدمت و ارائه خدمات مناسب به ذينفعان در اين سازمان انجام شده است و در حال حاضر مركز ارتباطات مردمي (CRM) مستقر در طبقه همكف ستاد مركزي مشغول خدمت رساني است.

جعفريان در جلسه اي با  مليحي، مدير طرح اجراي دستورالعمل ميز خدمت اظهار داشت: پيرو تاكيد رياست محترم جمهوري  در ”اولين اجلاس ملي گزارش پيشرفت ها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي“ مورخ ٢٨ آذر ١٣٩٦ در خصوص ضرورت ايجاد ”ميز خدمت“ در دستگاههاي اجرايي به منظور تسريع و تسهيل در انجام درخواست هاي ارباب رجوع و به استناد بند ٢ ماده (١٨) و در اجراي ماده (١٧) تصويب نامه شوراي عالي اداري با عنوان ”حقوق شهروندي در نظام اداري“ اين موضوع با جديت بيشتري در سازمان تأمين اجتماعي پيگيري مي شود.

وي ادامه داد: مركز ارتباط مردمي سازمان تأمين اجتماعي ضمن  بهره گيري از نرم افزار پيشرفته اي جهت نظام مند نمودن سيستم پاسخگويي به مخاطبان خود در بخش مراجعه حضوري با حدود ١٠٠٠ مراجعه در ماه و سامانه تلفني ١٤٢٠ با حدود ١٢ هزار و ٥٠٠ تماس بصورت ماهيانه بهمراه سامانه هاي جانبي از جمله سامانه پيامكي، پيام صوتي و پورتال نسبت به پاسخگويي و پيگيري مشكلات مخاطبان خود اقدام مي كند.

جعفريان با بيان اينكه سامانه تلفني ١٤٢٠ بصورت تمام وقت از ٨ صبح تا ٨ شب پاسخگوي بيمه شدگان، كارفرمايان، مستمري بگيران عزيز از سراسر كشور است، گفت: مراكز ارتباطات مردمي استان ها در سراسر كشور نيز بصورت حضوري پاسخگوي مخاطبان مي باشند. آمار عملكرد مراكز ارتباط مردمي استان هاي سراسر كشور بهمراه استان تهران در واحد CRM  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نقاط چالش برانگيز شناسايي شده و جهت بررسي به واحدهاي تخصصي ذيربط ارجاع داده مي شوند.

وي با بيان اينكه تامين اجتماعي سازماني منحصر بفرد بوده كه از لحاظ تنوع فعاليت ها و خدمات تخصصي قابل قياس با هيچ سازمان و وزارتخانه ديگري در كشور نيست، اظهار داشت: در مقوله بازنشستگي، حدود ٣ ميليون نفر مستمري بگير كه به همراه افراد خانواده هايشان تحت پوشش خدمات بيمه اي و درماني سازمان قرار دارند. در حوزه درمان نيز سازمان تامين اجتماعي با دارا بودن ٨١ بيمارستان ملكي و بالغ بر ٢٧٠  كلينيك و پلي كلينيك كليه خدمات درماني را بصورت كاملا رايگان به ذينفعان خود ارائه مي دهد. در حوزه درمان غير مستقيم نيز سازمان با همكاري بخش هاي خصوصي و دولتي به ارائه خدمت به بيمه شدگان خود اهتمام ورزيده است.

مشاور عالي اجرايي و دستيار مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي در بخش بيمه اي هزينه اي بالغ بر ٥٠ هزار ميليارد تومان را بصورت ساليانه صرف پرداخت حقوق مستمري بگيران مي كند.

جعفريان با بيان اينكه قوانيني كه در سال هاي گذشته بر سازمان تامين اجتماعي تحميل گرديده و تعهداتي را براي سازمان ايجاد كرده است، گفت: عدم تحقق تعهدات دولت هاي گذشته در قبال سازمان موجب بروز كاستي هايي گرديده است. در صورتي كه اين روند كماكان ادامه يافته و رويكرد مراجع قانونگذار نسبت به سازمان تامين اجتماعي از رويكردي حمايتي به رويكردي مبتني بر قوانين و محاسبات علمي بيمه اي (آكچوئري) تغيير نكند قطعا چالش هايي را براي اين صندوق بيمه اي ايجاد خواهد كرد.

مليحي، مدير طرح اجراي دستور العمل ميز خدمت نيز ضمن تشكر از دكتر جعفريان اظهار داشت: توضيحات شما تصوير مناسبي از سازمان تامين اجتماعي ارائه داد. اقدامات بسيار قابل توجهي در اين سازمان بزرگ در حوزه تعامل با ارباب رجوع صورت گرفته است.

وي افزود: با توجه به تاكيد ويژه رياست محترم جمهور بر استقرار ميز خدمت در دستگاههاي اجرايي قطعا تعامل و همكاري با سازمان تامين اجتماعي در جهت استقرار ميز خدمت بسيار ارزشمند بوده و سازمان اداري و استخدامي كشور آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري با سازمان تامين اجتماعي و ايجاد هماهنگي با ساير سازمان هاي ديگر در كليه زمينه ها اعلام ميدارد.

مليحي ادامه داد: با توجه به برگزاري همايش نظام اداري در ارديبهشت سال آتي، حضور سازمان تامين اجتماعي در اين همايش فرصت مناسبي براي معرفي اقدامات ارزشمند صورت گرفته در اين سازمان است.

مليحي، مدير طرح اجراي دستور العمل ميز خدمت از مركز ارتباطات مردمي (CRM) مستقر در طبقه همكف ستاد مركزي سازمان تأمين اجتماعي بازديد كرد.