اخبار پولي مالي : وظيفه صنعت بيمه خدمت رساني به توليدكننده داخلي است
دوشنبه، 20 فروردین 1397 - 16:39 کد خبر:69003
اخبار پولي مالي- صنعت بيمه به عنوان يك نهاد در كنار ساير نهادهاي اقتصادي نقش خدمت رساني به توليدكننده داخلي را دارد.


به گزارش اخبار پولي مالي-ابراهيم كاردگر، نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آسيا در آيين ديد و بازديد نوروزي با اشاره به نام گذاري سال 1397 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان حمايت از كالاي ايراني گفت: بيمه به عنوان يك نهاد در كنار ساير نهادهاي اقتصادي مي تواند نقش بسيار مهم و تأثيرگذاري در اقتصاد كلان كشور داشته باشد.

مديرعامل بيمه آسيا وظيفه صنعت بيمه را خدمت رساني به توليدكننده عنوان كرد و افزود: ايجاد اطمينان خاطر براي صاحب بنگاه اقتصادي و توليدكنندگان كالاي داخلي و خدمت به صنايع به عنوان تأمين كننده مالي توليدكنندگان از جمله نقش هاي مهم صنعت بيمه در اقتصاد كشور است كه حمايت از بخش توليد كشور را بر عهده دارد.
كاردگر ابراز اميدواري كرد كه صنعت بيمه كشور در سال حمايت از توليد كالاي ايراني با برداشتن گام مستحكم بخشي از نقدينگي خود را مستقيماً به توليد و خط توليد كشوراختصاص دهدو به عبارت ديگر به بخش واقعي اقتصاد وصل شود.
نايب رييس هيأت مديره بيمه آسيا با اشاره به آمار بيمه آسيا در سال 1396، عملكرد اين شركت را با تدابير تنظيم شده در هيأت مديره و همكاري و تلاش كاركنان و شبكه فروش مثبت ارزيابي كرد.
مديرعامل بيمه آسيا با تأكيد بر كنترل داخلي ، نظارت در پرداخت و جدي گرفتن وصول مطالبات اظهار اميدواري كرد با تلاش ، همدلي و همكاري كاركنان بيمه آسيا روند رو به رشد بيمه آسيا در صنعت بيمه كشور در سال 1397 نيز ادامه يابد.
آيين ديد و بازديد نوروزي مديرعامل بيمه آسيا با حضور اعضاي هيأت مديره ، معاونان مديرعامل ، مديران ، مشاوران و كاركنان در سالن اجتماعات ساختمان شماره يك بيمه آسيا برگزار شد.