اخبار پولي مالي : ارز مسافرتي فقط يك بار در سال پرداخت مي‌شود
دوشنبه، 27 فروردین 1397 - 12:42 کد خبر:69161
اخبار پولي مالي - هزار يورو براي يك بار در سال به كشور‌هاي دور و ۵۰۰ يورو براي يك سفر در سال براي كشور‌هاي نزديك با قيمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش اخبار پولي مالي- مهدي كسرايي پور، مدير كل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي با بيان اين كه به دليل قاچاق ارز تراز تجاري كشور مثبت، اما حساب سرمايه منفي است افزود: برنامه جديد ارزي دولت محدوديت منابع ارزي نيست بلكه مديريت بهينه در ارتباط منابع با مصارف است.

وي گفت: بانك‌ها مي‌توانند سپرده‌هاي ارزي سپرده گذاران خود را براي يورو با نرخ سود سه درصد و دلار با نرخ سود چهار درصد در سال در بانك مركزي سپرده گذاري كنند.

مدير كل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي درباره ارز مسافرتي نيز افزود: هزار يورو براي يك بار در سال به كشور‌هاي دور و 500 يورو براي يك سفر در سال براي كشور‌هاي نزديك با قيمت 4 هزار و 200 تومان در نظر گرفته شده است.

كسرايي پور گفت: اين سياست فعلا فقط براي يك بار سفر در سال در نظر گرفته شده است.

وي درباره اختصاص نيافتن ارز 4 هزار و 200 توماني در مرز‌هاي زميني افزود: اين مسئله به امكانات مبادي خروجي كشور باز مي‌گردد و اكنون اين ساز و كار كنترلي فقط در 6 فرودگاه داير است.

مدير كل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي گفت: در آينده براي مرز‌هاي زميني و دريايي نيز تمهيداتي انجام مي‌شود.

كسرايي پور درباره ارز مربوط به فرصت‌هاي مطالعاتي نيز افزود: درخواست كنندگان بايد مستندات خود را از وزارت علوم دريافت و به بانك عامل تحويل دهند و بانك عامل نيز از بانك مركزي ارز مورد نظر را دريافت خواهد كرد.

وي درباره منبع صرافي‌ها از خريد و فروش ارز بر اساس سياست‌هاي جديد ارزي نيز گفت:: تا اطلاع ثانوي فقط دو نقش عمده براي صرافي‌ها در نظر گرفته شده كه يكي بحث انتقال ارز و دوم خريد ارز حاصل از صادرات غير نفتي است.

مدير كل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي افزود: صرافي‌هاي مجاز در سامانه يكپارچه معاملات ارزي تعريف شده اند و ارز حاصل از صادرات غير نفتي را به صورت حواله خريداري مي‌كنند.

كسرايي پور گفت: اكنون بانك‌هايي با نرخ سود بيش از چهار درصد ارز جذب مي‌كنند و نرخ سود بانك مركزي نيز با توجه به نرخ‌هاي سود جهاني براي بانك‌ها جذاب است.

وي افزود: در بند 15 ابلاغيه هيات وزيران براي كالا‌هاي اساسي و دارو سه هزار ميليارد تومان يارانه در نظر گرفته شده است كه منابع آن از محل يكسان سازي نرخ ارز تامين مي‌شود.

مدير كل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي گفت:​ افرادي كه براي واردات كالا‌هاي اساسي براي دريافت ارز به بانك مراجعه مي‌كنند ارز را با نرخ ابلاغيه بانك مركزي دريافت مي‌كنند، اما مابه التفاوت آن را نيز دريافت خواهند كرد.

كسرايي پور افزود: واردات كالا‌هاي اساسي همه بايد از طريق شبكه بانكي وارد شود.

وي گفت: صادر كنندگان كالا‌هاي غير نفتي بر اساس ابلاغيه جديد هيات دولت مي‌توانند ارز خود را در سامانه نيما بفروشند يا واردات انجام دهند يا بابت بدهي ارزي هزينه يا به مدت كوتاه سپرده گذاري كنند.

مدير كل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي افزود: صادر كنندگان سپرده خود را بايد در مدت كوتاهي صرف سه مورد ديگر كنند