اخبار پولي مالي : 7 سامانه‌ الكترونيكي در وزارت اقتصاد رونمايي شد
سه شنبه، 22 خرداد 1397 - 07:33 کد خبر:70729
اخبار پولي مالي- سامانه هاي دادور و ياور، ارتباطات مردمي، درخواست وجه الكترونيكي خزانه و ... از جمله سامانه هاي رايانه اي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي افتتاح شد.

به گزارش اخبار پولي مالي- مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد صبح روز سهشنبه در آيين رونمايي از ۷ سامانه‌ الكترونيكي وزارت اقتصاد با اشاره به جايگاه فاوا در وزارت اقتصاد گفت: برابر مصوبات اخير دولت جمهوري اسلامي ايران، ۲۳ پروژه داراي اولويت در دولت الكترونيك تعيين شد كه ۵ پروژه اولويت دار در زمينه دولت الكترونيك مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارايي است.

سامانه هاي دادور و ياور، ارتباطات مردمي، ويدئو كنفرانس داخلي وزارت اقتصاد، مديريت عمليات ۲۵۱ مكرر، درخواست وجه الكترونيكي خزانه، سامانه نظام فني اجرايي مناطق آزاد و حذف كاغذ از مكاتبات و اسناد وزارت متبوع» از جمله سامانه هاي رايانه اي است كه امروز توسط وزير امور اقتصادي و دارايي افتتاح شد.

در اين مراسم كرباسيان اظهار داشت: تا امروز جمعا ۲۳ پروژه كليدي در وزارت اقتصاد و سازمان‌هاي ذيربط انجام شده و ۱۶ پروژه كليدي وزارت اقتصاد در حوزه فاوا پياده سازي شده است. وزير اقتصاد تاكيد كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس آخرين شاخص‌هاي سازمان فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جايگاه نخست دولت الكترونيك از ميان سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي حاضر در ارزيابي قرار گرفته است.

رشد ۴۷ درصدي شاخص دولت الكترونيك

وي افزود: در رشد شاخص دولت الكترونيك، وزارت اقتصاد با رشد ۴۷ درصدي در جايگاه نخست قرار گرفته و بيمه مركزي و سازمان امور مالياتي به ترتيب در جايگاه‌هاي دوم و سوم قرار دارند. كرباسيان با بيان اينكه وزارت اقتصاد در تحقق  دولت الكترونيك در جايگاه بالايي قرار دارد گفت: بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي، ستاد وزارت اقتصاد، سازمان اموال تمليكي و سازمان امور مالياتي در جايگاه اول تا هفتم ليست تحقق دولت الكترونيك سازمان فناوري اطلاعات قرار گرفته است.

جزييات پروژه هاي فاواي وزارت اقتصاد

وزير اقتصاد درباره ۷ پروژه فاواي وزارت اقتصاد در دولت الكترونيك گفت: سامانه ارتباطات مردمي و بررسي شكايات با قابليت احراز پاسخ  به منظور پيگيري انتقادات و شكايات به صورت الكترونيكي، سامانه ويدئو كنفرانس به منظور دسترسي اعضاي وزارت اقتصاد و سازمان‌هاي ذيربط به منظور هماهنگي به صورت آنلاين، سامانه درخواست وجوه الكترونيك خزانه با قابليت درخواست الكترونيك وجوه اختصاص يافته به دستگاه‌هاي اجرايي و آغاز فرآيند مربوط به حسابداري و پرداخت در خزانه است.

سامانه دادخواهي امور مالياتي

كرباسيان ادامه داد: سامانه دادخواهي امور مالياتي با هدف دريافت اينترنتي شكايات مالياتي و دادخواهي مالياتي و فرآيند دادخواهي، سامانه الكترونيك تبادل اطلاعات و مكاتبات وزارت اقتصاد و امور دارايي به منظور حذف كاغذ و حمايت از محيط زيست و سامانه دادور و يادور با هدف اطلاع رساني و شكايات كه توسط بخش فناوري اطلاعات وزارت اقتصاد آماده بهره‌برداري شده است.

وي تاكيد كرد: پنجره واحد مجوزها (سامانه سام و نما) به زودي تكميل و معرفي خواهد شد كه به منظور ساماندهي مجوزها، تسهيل و الكترونيكي شدن دريافت مجوزها است.

حذف مجوزهاي زائد

همچنين وزير اقتصاد با اشاره به حذف مجوزهاي زائد گفت: بر اساس آخرين آمارها، ۶۰۰ مجوز غير ضروري تا امروز حذف شده و قصد داريم به منظور كاهش هزينه‌ها و زمان، مجوزهاي زائد از بين برود.