اخبار پولي مالي : ريزش دو هزار واحدي شاخص بورس
چهارشنبه، 17 مرداد 1397 - 10:36 کد خبر:72375
اخبار پولي مالي- معاملات بازار سهام امروز با ريزش بيش از ۲ هزار واحدي شاخص كل بورس به پايان رسيد.


به گزارش اخبار پولي مالي- ريزش دو هزار واحدي شاخص بورسبه گزارش خبرگزاري صداو سيما ، دو روز بعد از اجراي بسته ارزي و يك روز بعد از آغاز دور تازه تحريم ها، برخلاف روز گذشته كه شاخص بورس با افزايش همراه شده بود، در پايان داد و ستدهاي امروز علاوه بر نماگر اصلي، ساير شاخص هاي تالار شيشه اي نيز با افت مواجه شدند.

ريزش همه شاخص ها
بر اساس آمارهاي معاملاتي، امروز شاخص هاي بورس با نوسان مواجه شدند به طوري كه شاخص كل با (۲۰۶۲) واحد ريزش معادل (۱.۵۴) درصد به ۱۳۱ هزار ۵۲۱ واحد، شاخص قيمت «وزني-ارزشي» با (۶۰۴) واحد كاهش معادل (۱.۵۴) درصد به ۳۸ هزار ۵۶۲ واحد، شاخص كل «هم وزن» با (۳۶) واحد افت معادل (۰.۱۹) درصد به ۱۸ هزار و ۹۱۳ واحد، شاخص قيمت «هم وزن» با (۲۵) واحد كاهش، معادل (۰.۱۹) درصد به ۱۳ هزار و ۳۸۶ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۶۲۴) واحد ريزش، معادل (۱.۱۴) درصد به ۱۴۰ هزار و ۳۷۰ واحد، شاخص بازار اول با (۱۳۳۵) واحد كاهش معادل (۱.۳۸) درصد به ۹۵ هزار و ۷۷۰ واحد و شاخص بازار دوم با (۴۹۸۵) واحد ريزش معادل (۱.۸۳) درصد، به ۲۶۷ هزار و ۳۰۱ واحد رسيد.

نمادهاي تاثير گذار

از سويي ديگر امروز ۷ نماد «فارس با (۴۳۹) واحد، فولاد با (۲۲۱) واحد، پارس با (۲۰۸) واحد، وكگل با (۱۹۴) واحد، كچاد با (۱۳۲) واحد، وغدير با (۱۱۵) واحد و شبندر با (۱۱۲) واحد» افت، بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.

نوسان شاخص صنايع

اين گزارش مي افزايد، روز اكثر شاخص هاي صنايع تالار شيشه اي با ريزش مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع «زراعت با ۲۵۱ واحد رشد معادل ۴.۹۵ درصد به هزار و ۵ هزار و ۳۳۷ واحد، وسايل ارتباطي با ۷۰ واحد افزايش معادل ۴.۹۵ درصد به هزار و ۴۹۹ واحد، محصولات چوبي با ۳۱۸۲ واحد رشد معادل ۴.۴۶ درصد به ۷۴ هزار و ۵۹۸ واحد، فني مهندسي با (۲۱) واحد افت معادل (۳.۲۹) درصد به ۶۲۹ واحد، فرآورده نفتي با (۱۷۶۸۱) واحد ريزش، معادل (۳.۳۹) درصد به ۵۰۴ هزار و ۲۴۳ هزار واحد، كانه فلزي با (۱۴۶۱) واحد كاهش معادل (۳.۷۱) درصد به ۳۷ هزار و ۹۸۰ واحد، محصولات فلزي با (۱۹۳۳) واحد ريزش معادل (۹.۱۴) درصد به ۱۹ هزار و ۲۲۲ واحد» رسيد.

بيشترين افزايش قيمت
در عين حال نگاهي به آمارهاي معاملاتي امروز بازار سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي «شپديس، وتجارت، فلوله، خمحور، خلنت، كاوه و مرقام» بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي «فاذر، سفار، دارو، فسپا، كفرا، شسپا و غشاذر» بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشايي نمادها

اين گزارش مي افزايد : طي معاملات امروز نماد معاملاتي شركت‌هاي «سرمايه‌گذاري سبحان و حق تقدم خريد سهام آن، فولاد كاوه جنوب كيش، باما و حق تقدم خريد سهام آن، نفت پاسارگاد، پتروشيمي فارابي، ملي صنايع مس ايران، توسعه معادن و فلزات، احيا صنايع خراسان، بيسكوئيت گرجي» از سوي ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي «پتروشيمي فناوران، گروه صنعتي سپاهان، ‌پتروشيمي زاگرس، رهشاد سپاهان، توسعه معادن و فلزات، سيمان خزر، بيسكوئيت گرجي، لوله و تجهيزات سديد، بيمه سرمد، كارخانه‌هاي صنعتي آزمايش، صنايع آذرآب، سرمايه‌گذاري صنعت و معدن و بيمه دانا» بازگشايي شدند.
به اين ترتيب، در پايان معاملات امروز بورس، در ۱۲۴ هزار و ۳۸۷ نوبت معاملاتي، ۲ ميليارد و ۲۲۶ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۶۵۸ ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۵۰۲ هزار و ۵۵۶ ميليارد تومان رسيد.