اخبار پولي مالي : دانشجويان علوم پزشكي كشور زير چتر بيمه رازي
شنبه، 14 مهر 1397 - 07:24 کد خبر:73988
اخبار پولي مالي _ دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشوربراي هفتمين سال متوالي و از مهرماه جاري تحت پوشش بيمه حوادث تمام اوقات بيمه رازي قرارمي گيرند

به گزارش اخبار پولي مالي- عباس رنجبر كلهرودي، مدير بيمه هاي عمر و حوادث شركت بيمه رازي اظهارداشت: براساس تفاهم نامه امضاء شده بين شركت بيمه رازي و اداره كل دانشجويي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، كليه دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و مراكز وابسته از مهرماه جاري و براي هفتمين سال متوالي تحت پوشش بيمه هاي حوادث دانشجويي قرارخواهند گرفت.

مدير بيمه هاي عمر و حوادث شركت بيمه رازي افزود: حسب تفاهم نامه امضاء شده با انعقاد قرارداد بيمه حوادث دانشجويي مذكور، كليه دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي بمدت يك سال و در تمام مدت شبانه روز تحت پوشش بيمه هاي فوت ، نقص عضو و از كارافتادگي و هزينه پزشكي ناشي از حوادث بيمه رازي قرار خواهند گرفت .

رنجبر كلهرودي افزود :تفاهم نامه و نحوه انعقاد قرارداد با كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و مراكز وابسته به شعب شركت بيمه رازي در سراسر كشور ابلاغ شده است و شعب اين شركت از اول مهر ماه ارائه خدمات بيمه اي خود را به دانشگاه ها آغاز كرده اند.

مدير بيمه هاي عمر و حوادث شركت بيمه رازي درادامه يادآور شد كه شركت بيمه رازي با ارائه طرح هاي بيمه مختلف در حوزه بيمه هاي زندگي و بيمه هاي حوادث و بيمه هاي مسافران ورودي و خروجي از كشور ، طرح هاي مختلف و متنوعي را عرضه كرده است كه مورد استقبال بيمه گذاران و بيمه شدگان قرارگرفته است كه از آن جمله مي توان از طرح هاي بيمه زندگي آينده ساز در رشته بيمه عمر و سرمايه گذاري ، بيمه جامع عمر و حوادث گروهي و بيمه مسافران عتبات عاليات نام برد كه از آخرين طرح هايي است كه در حوزه بيمه هاي اشخاص توسط شركت بيمه رازي عرضه گرديده است.