اخبار پولي مالي : واردات گوشي تلفن همراه افزايش يافت
چهارشنبه، 18 مهر 1397 - 10:57 کد خبر:74183
اخبار پولي مالي - در ۶ ماهه اول سال‌جاري تعداد يك ميليون و ۵۲۶ هزار و ۸۶۴ دستگاه انواع گوشي تلفن همراه وارد كشور شده است.

به گزارش اخبار پولي مالي- ارزش تعداد يك ميليون و ۵۲۶ هزار و ۸۶۴ دستگاه انواع گوشي تلفن همراه وارداتي به ميزان ۲۴۲ ميليون و ۶۹۲ هزار دلار بود كه هم به لحاظ ارزش و هم از نظر تعداد افزايش قابل توجهي نشان مي‌دهد.

بنابراين گزارش در ۶ ماهه اول سال‌جاري تعداد ۳۹۳ هزار دستگاه انواع گوشي تلفن همراه، بيشتر از سال گذشته وارد كشور شده و در مجموع ۳۵ درصد رشد نشان مي‌دهد.

اين گزارش مي‌افزايد واردات گوشي تلفن همراه در ۶ ماهه ابتدايي سال گذشته به تعداد يك ميليون و ۱۳۳ هزار و ۹۰۸ دستگاه بودكه ارزش اين تعداد گوشي تلفن همراه در مدت يادشده ۱۵۸ ميليون و ۶۹ هزار دلار بوده است.