اخبار پولي مالي : رفع همپوشاني بيمه اي با همكاري سازمان هاي بيمه گر
سه شنبه، 24 مهر 1397 - 08:38 کد خبر:74356
اخبار پولي مالي - رفع همپوشاني بيمه اي يكي از الزامات قانوني بوده كه در اين راستا اقدامات موثرى بين سازمان تامين اجتماعى و سازمان بيمه سلامت انجام شد.

به گزارش اخبار پولي مالي- تقي نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در دومين جلسه كميته سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، موضوع رفع همپوشاني را گام بزرگي در ساختار نظام سلامت كشور دانست و بيان كرد: با توجه به وجود ظرفيت بالاي امكانات تكنيكي بين سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و حمايت وزارت بهداشت، طرح رفع همپوشاني با تعامل مناسب سازمان‌هاي بيمه‌‎گر در حال انجام است.

وي ادامه داد: رفع همپوشاني بيمه اي يكي از الزامات قانوني بوده كه از ماه ها قبل بايد انجام مي شد. طبيعتا ايجاد اين شرايط وضعيت بسياري مناسبي را در جهت مديريت مصارف و عدالت در توزيع امكانات درماني ايجاد مي‌كند.

نوربخش با بيان اينكه رفع همپوشاني‌ها آرزوي تاريخي بوده است، اظهار كرد: در دولت‌هاي قبل اقداماتي در اين زمينه انجام شد، ولي با موفقيت رو به رو نبود كه اكنون به دليل هماهنگي و تعامل كه براساس منطق بيمه‌اي استوار است شاهد امضاي تفاهم‌نامه بين سازمان‌هاي بيمه گر پايه هستيم.

مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي افزود: مهمترين اتفاق اين است كه اين گام بزرگ برداشته شده و اگر در اجرا نواقص كوچكي وجود داشته باشد به سرعت حل خواهد شد تا در نهايت بستر عدالت بيمه‌اي و اصلاح فرهنگ بيمه‌اي را در پي داشته باشد.