اخبار پولي مالي : صرافي صنعت و معدن بايد بعنوان بازوي اجرايي فعال بانك باشد
سه شنبه، 6 آذر 1397 - 11:35 کد خبر:75076
اخبار پولي مالي- شركت صرافي صنعت و معدن بايد بعنوان يك بازوي اجرايي فعال ، بانك صنعت ومعدن را در تحقق رسالت اصلي اين بانك كه همان تامين مالي پروژه هاي اقتصادي است ياري نمايد .


به گزارش اخبار پولي مالي-علي موحدنژاد، عضو هيات مديره بانك صنعت و معدن گفت: شركت صرافي صنعت و معدن بايد بعنوان يك بازوي اجرايي فعال ، بانك صنعت ومعدن را در تحقق رسالت اصلي اين بانك كه همان تامين مالي پروژه هاي اقتصادي است ياري نمايد و انجام اين امر از طريق همكاري و برقراري يك تعامل ويژه با بخش بين الملل بانك امكان پذير است. 

وي كه در مراسم معارفه حسن ابارشي مدير عامل جديد شركت صرافي صنعت و معدن سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر با تلاش هاي انجام شده توسط مديران بانك و شركت صرافي خصوصا مدير عامل سابق شركت زمينه هاي مناسب براي فعاليت بهتر و بيشتر فراهم شده است و لازم است حداكثر استفاده از تمامي ظرفيتهاي شركت در چارچوب اساسنامه آن براي تحقق اهداف بانك بعمل آيد .
وي بيان داشت عليرغم محدوديت هايي كه ضوابط و مقررات قانوني براي فعاليتهاي شركتهاي تابعه بانك ها قائل شده اند شركت هاي صرافي وابسته به بانك ها با عنايت به سهم و نقشي كه در تحقق و پيشبرد اهداف بانكها مي توانند داشته باشند بعنوان يكي از مصاديق شركت هاي ابزاري از اين محدوديت ها مستثني بوده و لذا انتظار مي رود اين شركت با تلاش بيش از پيش و تقبل بخشي از عمليات ارزي تامين پروژه ها و تسريع در انجام عمليات مذكور ، بانك را در تامين مالي ارزي به موقع پروژه ها بويژه پروژه هاي نيمه تمام ياري نمايد.
موحدنژاد ضمن قدرداني از تلاشها و زحمات مجيد خلق دوست مدير عامل پيشين صرافي صنعت ومعدن و با توجه به سوابق اجرايي و مديريتي مدير عامل جديد خصوصا در حوزه مالي و بانكي ، اظهار اميدواري كرد كه شركت صرافي صنعت ومعدن در يك روند رو به رشد بتواند خدمات شاياني را به مشتريان بانك صنعت ومعدن ارائه نمايد.