اخبار پولي مالي : آمادگي بورس كالا براي انجام معاملات مسكن بدون محدوديت
یکشنبه، 18 آذر 1397 - 09:22 کد خبر:75282
اخبار پولي مالي- سازمان بورس آمادگي دارد تا آيين نامه ها و دستورالعمل هايي كه براي حضور بيشتر بازار سرمايه در بخش مسكن نياز به تغيير دارد را اصلاح كند.


به گزارش اخبار پولي مالي-شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از آمادگي بورس كالا براي انجام معاملات مسكن بدون محدوديت خبر داد و گفت: فرايندهاي اداري سبب شده استقبال از اوراق تسه زمانبر باشد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نقش بازار سرمايه در بازار مسكن اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار يكي از اقداماتي كه در اين زمينه صورت گرفت، انتشار اوراق رهني مسكن است؛ استقبال از اين اوراق خوب بود اما فرآيندهاي اداري ، سبب شده تا استقبال بيشتر از اين اوراق، زمان بر باشد.
وي در ادامه افزود: تاكنون اوراق رهني مسكن در دو مرحله منتشر شده و با استقبال خوب خريداران اين نوع ابزار همراه شده است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به صندوق‌هاي زمين و ساختمان به عنوان دومين ابزار بورسي بخش مسكن اشاره و تصريح كرد: يكي ديگر از وجوه تعامل بازار سرمايه و بازار مسكن، حضور شركت‌هاي سرمايه گذاري ساختمان در بازار سرمايه است و سهام اين شركت‌ها در حال خريد و فروش از سوي سرمايه‌گذاران است؛ بنابراين سازمان بورس و اوراق بهادار از طريق سه بخش اوراق رهني مسكن، صندوق‌هاي زمين و ساختمان و خريد و فروش سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ساختماني در بخش مسكن ورود كرده است. اين ابزارها بسيار مناسب و معقول است اما اينكه بازار مسكن تا چه حد از اين ابزار بهره ببرد، مسئله‌اي است كه فعالان بخش مسكن براي آن بايد برنامه‌ريزي كنند.

محمدي تأكيد كرد: سازمان بورس آمادگي دارد تا آيين نامه ها و دستورالعمل هايي كه براي حضور بيشتر بازار سرمايه در بخش مسكن نياز به تغيير دارد را اصلاح كند.

عضو شوراي عالي بورس در خصوص خريد و فروش فيزيكي مسكن در بورس كالا گفت: محدوديتي از اين نظر نداريم، كساني كه علاقه‌مند به واگذاري واحدهاي ساختماني در بورس هستند، بايد شكل كالا، متراژ و همگني زمين آن واحد را تعيين كنند تا بتوانيم آن را در بورس كالا به فروش برسانيم.