اخبار پولي مالي : «بورس بين الملل»تصويب نهايي به هيات دولت مي رود
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 08:47 کد خبر:75831
اخبار پولي مالي- آئين نامه تشكيل «بورس بين الملل» به كميسيون اقتصادي دولت ارجاع داده شده و پس از آن، براي تصويب نهايي به هيات دولت مي رود.

به گزارش اخبار پولي مالي-مرتضي بانك،دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به تشريح فرآيند طي شده براي راه اندازي «بورس بين الملل»  پرداخت و گفت: آئين نامه اين بورس ابتدا با هماهنگي سازمان بورس تدوين و به تصويب شورايعالي بورس رسيد؛ پس از آن، اصلاحاتي در بانك مركزي روي آن اعمال شد و با تصويب بانك مركزي، تقديم دولت شد.

دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اضافه كرد: آئين نامه راه اندازي «بورس بين الملل» در كميسيون هاي فرعي كميسيون اقتصادي دولت نيز با اصلاحاتي تكميل و سپس به كميسيون اقتصادي تقديم شد.

وي ادامه داد: اين آئين نامه در آينده اي نزديك در صحن كميسيون اقتصادي دولت مطرح مي شود و پيش بيني مي كنيم مورد تصويب و تائيد اين كميسيون قرار گيرد. بانك اظهار داشت: پس از تائيد كميسيون اقتصادي، آئين نامه تشكيل «بورس بين الملل» به هيات دولت مي رود و معمولا، يك آئين نامه بعد از تصويب در كميسيون اقتصادي، مشكل خاصي براي تصويب در هيات دولت نخواهد داشت.

دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، «بورس بين الملل» را ظرفيتي جديد براي جذب منابع غيرريالي - به ويژه سرمايه هاي خارجي - در چارچوب بورس ذكر كرد و گفت: «بورس بين الملل» بسياري از پروژه ها و فعاليت هاي اقتصادي را از طريق عرضه سهام تامين منابع مي كند.

وي اضافه كرد: سرمايه گذاري در اين بورس هم داخلي و هم خارجي است و زبان آن بين المللي است؛ بانك تسويه حساب اين بورس يك بانك معتبر بين المللي خواهد بود و نهاد بازرسي آن نيز نهادي بين المللي است؛ همه اين موارد در آئين نامه راه اندازي بورس بين الملل مشخص شده است.

بانك افزود: «بورس بين الملل»، پنجمين بورس كشور خواهد بود و در كنار بورس تهران، فرابورس، بورس انرژي و بورس كالا قرار خواهد گرفت و مركز اصلي آن در جزيره كيش مستقر خواهد شد.