اخبار پولي مالي : دانشجويان براي بيمه پردازي اقدام كنند
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 09:12 کد خبر:75835
اخبار پولي مالي- بخشنامه بيمه دانشجويان دانشگاهها از سوي محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامين اجتماعي به تمامي واحدهاي ستادي و ادارات كل استان هاي اين سازمان ابلاغ شد.

به گزارش اخبار پولي مالي-به منظور تعميم وگسترش پوشش بيمه به آحاد افراد جامعه و در اجراي بند 7 يك هزار و هشتصد و بيست و دومين صورتجلسه هيأت مديره سازمان تامين اجتماعي، بخشنامه 685 امور فني بيمه شدگان اين سازمان صادر و بر اين اساس دانشجويان دانشگاهها با ارائه كارت دانشجوئي معتبر بر اساس درآمد مبناي پرداخت حق بيمه كه  از 1‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار كمتر نخواهد بود، از تاريخ 31‏‏‏/06‏‏‏/97 مشمول مقررات مربوط به قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته‏ اند و مي توانند با بيمه پردازي تحت پوشش اين سازمان قرار گيرند.

بر اساس اين بخشنامه، چنانچه دانشجو صرفاً به تحصيل اشتغال داشته و تحت تكفل قانوني پدر و يا مادر باشد، بهره مندي وي از خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي به تبع والدين، همزمان با بيمه پردازي در قالب بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بيمه دانشجويي) با رعايت ساير شرايط مقرر امكان پذير خواهد بود.
در ادامه اين بخشنامه آمده است: با توجه به اينكه تحصيل شغل تلقي نمي‏ شود لذا در صورتي كه دانشجوطبق ضوابط مربوطه مشمول دريافت مستمري بازماندگان باشد، پذيرش درخواست و عقد قرارداد با وي همزمان با دريافت مستمري در چارچوب قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( بيمه دانشجويي) بلامانع است. بديهي است در ساير موارد، اجراي دقيق ضوابط و مقررات قانون يادشده شامل شرط سني، دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه و ... در خصوص اين قبيل از افراد الزامي خواهد بود.