اخبار پولي مالي : عملكرد مطلوب بانك ملي در تخصيص منابع صندوق توسعه ملي
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 09:34 کد خبر:75837
اخبار پولي مالي- صندوق توسعه ملي گزارشي درباره نحوه عملكرد بانك هاي عامل منتشر كرده كه نشان دهنده عملكرد مطلوب بانك ملي ايران در اين حوزه است.

به گزارش اخبار پولي مالي- ميزان قراردادهاي عامليت پرداخت تسهيلات ارزي داراي اعتبار در نيمه اول امسال منعقد شده ميان صندوق توسعه ملي و بانك ملي ايران يك ميليارد دلار بوده است.

سهم بانك ملي ايران از توزيع بانكي و بخشي طرح هاي اعلام وصول شده در همين دوره زماني 369 ميليون دلار و سهم آن از توزيع بانكي و بخشي طرح هاي مسدود شده 675 ميليون دلار اعلام شده است.

سهم بانك ملي ايران از طرح هاي اعلام وصول شده و مسدود شده از محل منابع صندوق توسعه ملي از ابتداي تاسيس آن تا پايان شهريور سال جاري 960 ميليون دلار بوده كه تا كنون 937 ميليون دلار آن مسدود شده است.

همچنين از سال 1390 تا پايان نيمه اول امسال، بيش از 8.5 ميليارد دلار قرارداد عامليت ارزي ميان بانك ملي ايران و صندوق توسعه ملي منعقد شده است.