اخبار پولي مالي : اصلاح آيين‌نامه تخفيفات بيمه شخص ثالث در هيات وزيران
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 10:11 کد خبر:75843
اخبارپولي مالي- هيات وزيران اصلاح 2 بند از آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت بيمه شخص ثالث را تصويب كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي- هيات وزيران به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي 2 بند از آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات بيمه شخص ثالث را تصويب كرد.

در اين آيين نامه آمده است كه براساس ماده (6) قانون بيمه اجباري شخص ثالث، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع تصويب نامه شماره95202ت54232ه مورخ هجدهم مهرماه امسال به شرح زير اصلاح مي شود:

1- در ماده (2)، عبارت هاي «به انتقال گيرنده منتقل نمايد» و «سابقه مذكور را» و در تبصره (2) ماده مذكور، عبارت «انتقال گيرنده يا» حذف مي‌شود.

2- ماده (5) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده5- در صورت فوت مالك وسيله نقليه و انتقال مالكيت آن به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه متوفي، سابقه تخفيف عدم خسارت متعلق به آن، با رعايت ضوابط اين آيين نامه به انتقال گيرندگان ياد شده منتقل مي شود.

اين آيين نامه توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.