اخبار پولي مالي : افزايش سرمايه بيمه معلم تا 2500 ميليارد ريال
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 07:23 کد خبر:75847
اخبار پولي مالي- با تحقق افزايش سرمايه بيمه معلم ، توانگري مالي اين شركت در سال 98 به سطح يك ارتقاء خواهد يافت.

به گزارش اخبار پولي مالي- آرش بيگلريان،معاونت مالي، اقتصادي و پشتيباني بيمه معلم از افزايش سرمايه اين شركت بيمه اي تا 2500 ميليارد ريال تا قبل از پايان سال 97 خبر داد و گفت: با تحقق افزايش سرمايه ، توانگري مالي بيمه معلم در سال بعد به سطح يك ارتقاء خواهد يافت.

 معاونت مالي ، اقتصادي و پشتيباني بيمه معلم ضمن تشريح عملكرد واحد مربوطه طي 9 ماهه اخير گفت: طي نه ماهه گذشته فروش سال ۹۶ را پوشش داديم.
وي با بيان اينكه در سال ۹۷ ارتقا شفافيت مالي در دستور كار بيمه معلم قرار گرفت، افزود :بيمه معلم موفق شد به عنوان  اولين شركت بيمه اي صورتهاي مالي خود را بر اساس استاندارد بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) تهيه كند.

 بيگلريان با اشاره به درج صورتهاي مالي شش ماهه 96 بيمه معلم در كدال  تصريح كرد: خوشبختانه بيمه معلم طي مدت مورد اشاره توانسته به لحاظ فاكتورهاي سودآوري نمره قابل قبولي بگيرد.
معاونت مالي ، اقتصادي و پشتيباني بيمه معلم تصريح كرد : با توجه به بودجه سال ۹۷ كه حدود 500 ميليارد ريال سود كل سال شركت بوده در طي شش ماه سال جاري حدود 640 ميليارد ريال سود محقق شد كه بخشي از آن بابت فعاليتهاي بيمه اي و غير بيمه اي و بخشي هم مربوط به تسعير نرخ ارز بوده است .

به گفته وي در راستاي ايجاد شفافيت تلاش شده تا عملكرد شركت بر اساس اصول استاندارد حسابداري تدوين شود.

معاونت مالي، اقتصادي و پشتيباني بيمه معلم با تشريح عملكرد شركت بيمه‌ معلم در شش ماهه سال جاري گفت:رقمي بالغ بر 700 ميليارد تومان حق بيمه توليدي حاصل شده و رقمي بالغ بر ۳۰۰ ميليارد تومان نيز خسارت پرداختي ثبت شده است.
وي متذكر شد : البته لازم است تصريح كنم كه صورتهاي مالي ميان دوره اي در صنعت بيمه چندان نمي تواند بيان كننده واقعيات شركت‌هاي بيمه باشد زيرا عمده خسارات و فروش صنعت بيمه در سه ماهه آخر سال به وقوع مي پيوندد .

معاونت مالي، اقتصادي و پشتيباني بيمه معلم با تاكيد بر اينكه مرور عملكردها نشان مي دهد شركت بيمه معلم روند رو به رشدي در سال جاري داشته ، اظهار داشت: آمار نه ماهه نيز نشان مي دهد نه تنها فروش خوبي داشتيم بلكه از طرق ارزيابي بهينه ريسك و كنترل خسارات  با استفاده از بررسي دقيق پرونده هاي خسارت، پرداخت خسارت مديريت شده است.
آرش بيگلريان در ادامه در خصوص نحوه حركت بيمه معلم در مسير بورس خاطر نشان ساخت: در ابتداي سال با دستور مدير عامل محترم هر كدام از واحدها برنامه اي را طراحي كردند كه طي حركتي منسجم و بهم پيوسته كليه واحد ها با آگاهي از وظايف خود پيش روند.
وي در ادامه از كشف قيمت سهام بيمه معلم طي چند روز آينده خبر داد.

بيگلريان در ادامه با بيان اينكه پياده سازي IFRS  تغييرات قابل توجهي در صورتهاي مالي ايجاد خواهد كرد ،گفت: بدون شك لحاظ كردن فاكتورهايي مانند ارزش منصفانه تا تغييرات محاسبه ريسك توسط اكچوئر  تاثير قابل توجهي در سود و زيان شركت خواهد داشت كه بيمه معلم به دليل اينكه مطابق اهداف استراتژيك خود قرار گرفتن در مسير شفافيت را در سرلوحه كار قرار داده ، اين استاندارد را اجرايي خواهد كرد كه تا پايان ديماه عملياتي خواهد شد.
معاونت مالي، اقتصادي و پشتيباني بيمه معلم عدم تحقق افزايش سرمايه را علت اصلي تداوم سه ساله قرار گرفتن توانگري مالي اين شركت بيمه اي در سطح دو دانست و گفت: شركت داراي برنامه استراتژيكي است كه مفاد اين برنامه به سمع و نظر كليه سهامداران رسيده ضمن اينكه در كميته ريسك نيز افزايش سرمايه بيمه معلم مطرح شده و كليه عزيزان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه افزايش سرمايه بايد در دستور كار قرار گيرد.
وي با بيان اينكه برخي عوامل سبب شد افزايش سرمايه بيمه معلم به تعويق بيفتد اذعان داشت: در حال حاضر سرمايه ما 1500 ميليارد ريال و طبق مصوبه هيات وزيران است اما با توجه به افزايش فروش در بيمه معلم و حهت افزايش توانگري مالي به سطح يك ، بايد افزايش سرمايه مجدد در دستور كار بگيرد.
آرش بيگلريان با تاكيد بر اجماع سهامدار و هيات مديره بر افزايش سرمايه عنوان كرد: منتظر عرضه اوليه در فرابورس هستيم كه به مجرد آن افزايش سرمايه در دستوركار قرا مي گيرد.
معاونت مالي، اقتصادي و پشتيباني بيمه معلم از افزايش سرمايه اين شركت بيمه اي تا 2500 ميليارد ريال  تا قبل از پايان سال 97 خبر داد و گفت: با تحقق افزايش سرمايه ، توانگري مالي بيمه معلم در سال بعد  به سطح  يك ارتقاء خواهد يافت.

اين مدير با سابقه بيمه معلم در خصوص تصميم هيات مديره جهت اصلاح ساختار در بيمه معلم و نقش معاونت متبوعش در اين زمينه اظهار داشت:يك سازمان پويا مدام بايد در حال بازبيني و بررسي و ارزيابي  خود باشد در همه بخش ها اعم از مالي ، شعب ، سرمايه گذاري، شبكه فروش و ...
وي در اين زمينه به ارزيابي و پالايش شعب زيان ده در شركت بيمه معلم اشاره كرد و گفت: بيمه معلم شعب خود را بر اساس شاخص هاي مختلف رتبه بندي كرده از جمله شاخص فروش ، خسارت ، خسارات معوق و بحث سودآوري يا زيان دهي شعبه.
به گفته آرش بيگلريان طبق بررسي شعب بيمه معلم بر اساس فاكتورهاي مختلف تفريبا بيش از 80 درصد شعب بيمه معلم سوداور هستند.
معاونت مالي، اقتصادي و پشتيباني بيمه معلم با اشاره به تاكيد رئيس هيات مديره بيمه معلم بر پالايش عملكرد شعبي كه داراي سوداوري كمي هستند ، گفت: تكاليف لازم به اين شعب تا پايان سال اعلام ميشود تا در راستاي سوداوري تغييراتي در روند كار خود داشته باشند.
وي همچنين از اصلاحات سرمايه گذاري در بيمه معلم خبر داد تا  بيمه معلم بتواند از محل فعاليت غير عملياتي در بازه زماني دريافت حق بيمه تا پرداخت خسارت سود كافي محقق شود.
معاونت مالي، اقتصادي و پشتيباني بيمه معلم در خصوص تفكيك حسابهاي عمر و غير عمر در بيمه معلم متذكر شد:انچه كه مد نظر بيمه مركزي است تفكيك كامل حسابهاي عمر و غير عمر است نه اينكه صرفا دو حساب جداگانه براي انها در نظر گرفته شود كه مي توان گفت كمتر در شركتهاي بيمه تفكيك به معناي واقعي عملياتي شده است ، در اين راستا در بيمه معلم يكسري برنامه ريزي ها انجام شده و مقدمات كار فراهم امده و حتي يك اداره  براي اين كار ايجاد شده كه  پيش بيني مي شود با اقدامات انجام شده طي دو ماه اينده پروسه پياده سازي و اجرا كامل مي شود.
بيگلريان، معاونت مالي، اقتصادي و پشتيباني بيمه معلم در پايان ضمن پاسداشت 24 امين سالگرد بيمه معلم اعلام داشت:  در معاونت مالي و افتصادي تلاش شده تا عملكرد با حفظ حقوق ذينفعان صورت پذيرد در اين راستا كليه فعاليتها با اتكاء به رعايت ايين نامه هاي نهاد نظارتي، توجه به سند استراتژيك شركت ، فرامين هيات مديره و در نهايت رضايت بيمه گذاران انجام مي شود.