اخبار پولي مالي : تغيير نحوه محاسبه سود سپرده هاي كوتاه مدت از اول بهمن
یکشنبه، 23 دی 1397 - 11:48 کد خبر:75890
توئيت- براساس دستور بانك مركزي، نحوه محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي در بانك ملت از ابتداي بهمن ماه سال جاري تغيير مي كند. بر اساس بخشنامه اداره كل مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از ابتداي بهمن ماه سال ۱۳۹۷ نحوه محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي از "كمترين مانده طي روز" به "كمترين مانده طي ماه" تغييرخواهد يافت. بر اساس اين گزارش، ساير شرايط و ضوابط ناظر بر حساب هاي ياد شده از قبيل نرخ سود تغييري نخواهد داشت./ بانك ملت