اخبار پولي مالي : تسريع پرداخت بدهي هاي عراق به ايران
یکشنبه، 21 بهمن 1397 - 06:18 کد خبر:76308
اخبار پولي مالي- در ديدار همتي با وزير دارايي عراق بر تسريع در پرداخت بدهي هاي ايران با استفاده از مكانيزم پرداخت مالي جديد، تاكيد شد.


به گزارش اخبار پولي مالي-عبداناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در اين نشست با اشاره به درك  محدوديت هاي بانك مركزي عراق توسط ايران به دليل شرايط تحريم گفت: ما انعطاف لازم را داريم كه در همين چارچوب همكاري كنيم و توافقهاي انجام شده براي شروع مراودات پولي مناسب است.

 همتي همچنين ابراز اميدواري كرد طرفين براي پيشبرد روابط دو كشور گام هاي محكمي بر دارند.

وزير دارايي عراق با اشاره به تصويب بودجه سال جديد عراق توسط پارلمان اين كشور گفت: بر اساس بودجه مصوب مي توانيم موضوع صادرات ايران به عراق را آغاز و مشكل پرداخت مطالبات ايران را مخصوصا در حوزه گاز و برق حل كنيم. 

وي با تاكيد بر اينكه بودجه خوبي براي حوزه برق عراق در نظر گرفته ايم افزود: براي بازپرداخت بدهي هاي ايران مبالغي را در نظر گرفته ايم كه اجرايي شدن مكانيزم پرداخت مالي جديد بين دو كشور كه در توافقات اين سفر حاصل شد آن را تسريع خواهد كرد.

وي ادامه داد: از توافقات حاصل شده و مفاد آن اطلاع دارم و به منظور حل مشكلات موجود تلاش مي كنم تا اين توافقات به طور كامل اجرايي شود

وزير دارايي عراق با تاكيد بر لزوم تقويت مستمر روابط اقتصادي دو جانبه تصريح كرد: من با شما هم عقيده ام كه مسايل بانكي كليد حل مشكلات و توسعه روابط ايران و عراق است و بايد راهكارهاي مناسب در اين خصوص را در ديدارها پيدا كنيم.