اخبار پولي مالي : كسب «جايزه سال تحول ديجيتال ايران» توسط فناپ
جمعه، 3 اسفند 1397 - 06:56 کد خبر:76498
اخبار پولي مالي- هلدينگ فناپ در محور «زبدگي ديجيتال»، تنديس سيمين و در محور «نوآوري ديجيتال»، تنديس زرين را از آن خود كرد.


به گزارش اخبار پولي مالي- هلدينگ فناپ در سومين دوره‌ي جايزه تحول ديجيتال ايران، علاوه بر كسب جايزه اصلي اين دوره «جايزه سال تحول ديجيتال ايران»، موفق شد در هر سه محور ديگر، دو تنديس زرين و يك تنديس سيمين كسب كند.
اين هلدينگ در محور «زبدگي ديجيتال»، تنديس سيمين و در محور «نوآوري ديجيتال»، تنديس زرين را از آن خود كرد.
از سوي ديگر، شهاب جوانمردي، مديرعامل فناپ نيز تنديس زرين «رهبري ديجيتال» را در اين مراسم كسب كرد. گفتني است؛ شهاب جوانمردي سال گذشته نيز موفق به كسب اين عنوان شده بود.