اخبار پولي مالي : مقررات جديد بازار پايه فرابورس اعلام شد
شنبه، 4 اسفند 1397 - 07:46 کد خبر:76503
اخبار پولي مالي- فرابورس ايران مقررات جديد بازار پايه كه به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است، را اعلام كرد.


به گزارش اخبار پولي مالي- فرابورس ايران با صدور اطلاعيه‌اي در خصوص مقررات جديد بازار پايه اين بازار اعلام كرد: به اطلاع ناشران، سهامداران و متقاضيان مي رساند؛ در راستاي بازنگري مقررات حاكم بر بازار پايه فرابورس ايران، تغييرات مربوطه در «دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران»، «دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران»، «دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات بلوك در فرابورس ايران» و «دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته شده» در تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به تصويب هيئت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است كه به شرح پيوست ارائه مي گردد.

بر اساس اين اطلاعيه، طبقه بندي ناشران بازار پايه در تابلوهاي «پايه زرد»، «پايه نارنجي» و «پايه قرمز» و انجام معاملات براساس مقررات جديد ظرف مدت حداكثر ۷۰ روز كاري اجرايي مي شود و مراتب آن متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد. همچنين همزمان با امكان انجام معاملات براساس مقررات جديد، «دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پايه فرابورس ايران مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هيئت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ آن» منسوخ مي گردد.

مقررات جديد در خصوص بازار پايه فرابورس را مي توانيد اينجا مشاهده كنيد.