اخبار پولي مالي : موضوع مشاغل سخت و زيان آور بايد به صورت جدي بازنگري شود
جمعه، 17 اسفند 1397 - 06:45 کد خبر:76766
اخبار پولي مالي-درحال حاضر30خدمت تامين اجتماعي به صورت غيرحضوري قابل ارائه است و درآينده نزديك به65خدمت مي رسد.

به گزارش اخبار پولي مالي- جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با حضور محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور، سرپرست سازمان تامين اجتماعي و استاندار آذربايجان شرقي همچنين جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل اتاق بازرگاني تبريز برگزار شد.

 محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور در اين جلسه با بيان اينكه جلسات گفتگوي دولت و بخش خصوصي بايد منجر به هم افزايي ميان دولت و بخش خصوصي باشد گفت: اگر اتاقهاي بازگاني به سمت كشمكش و رودرويي حركت كند در واقع مرگ اين جلسات رخ داده است.

وي با تاكيد بر حل مشكلات بيمه اي و پاسخگويي تامين اجتماعي به خواسته هاي بخش خصوصي ابراز داشت: در اين جلسه نيز موضوعات بيمه اي صنعتگران بيان و پاسخ داده مي شود و قبول داريم كه تصميمات اقتضايي، در يكسال اخير تاثيراتي در حوزه بيمه و ماليات داشته و با مشورت فعالان بخش خصوصي بسياري از اين مشكلات قابل حل شدن است.

وي يادآور شد: دولت بر تصدي گري بخش خصوصي و قبول مسئوليت اين بخش تاكيد دارد و خوشبختانه فضاي موجود هم به سمت افزايش اين تصدي گري حركت مي كند.

محمد حسن زدا، سرپرست سازمان تامين اجتماعي هم در اين جلسه با بيان اينكه شعار تامين اجتماعي كمك به رونق بخش بخش خصوصي و توليد است، گفت: همراهي و همكاري با بخش خصوصي وجود دارد و نسبت به بدهي هاي بخش خصوصي نهايت همكاري را داريم و فضاي كسب و كار را در وصول مطالبات از بخش خصوصي لحاظ مي كنيم.

وي ادامه داد: از پيشنهاد بخش خصوصي و كارآفرينان در موضوعات بيمه اي كه منجر به رونق توليد و حل مشكلات كارگران شود استقبال مي كنيم.

وي گفت: در سازمان تأمين اجتماعي، ٣٠ سرويس به صورت غيرحضوري به مخاطبين ارائه مي شود و ديگر نيازي به حضور فيزيكي در تامين اجتماعي نيست  و در آينده نزديك اين خدمات به ٦٥ مورد مي رسد كه آذربايجان شرقي در اين زمينه پايلوت است و امروز از روند اجراي اين طرح در تبريز كه از شنبه گذشته آغاز شده است بازديد كردم.

وي با بيان اينكه موضوع مشاغل سخت و زيان آور بايد به صورت جدي بازنگري شود، گفت: در اين زمينه برخي تخلفات وجود دارد كه بايد اصلاح شود و در موضوع بيمه كارگران ساختماني نيز، نياز به اصلاحاتي وجود دارد و در حال حاضر يك ميليون نفر كارگر ساختماني تحت پوشش است و تنها ٧ درصد پرداخت مي كنند كه سه برابر را ما پرداخت مي كنيم و بايد در مجلس موضوع تأمين منابع اين نوع بيمه مجددا بررسي شده و از نمايندگان مجلس مي خواهيم تا در اين زمينه ما را همراهي كنند.

سرپرست سازمان تامين اجتماعي گفت: با وجود مشكلات مالي در سازمان نسبت به بدهي هاي بيمه اي بخش خصوصي ملاحظات فضاي كسب و كار را در نظر مي گيريم و نهايت همكاري را داريم.

زدا اظهار داشت: درحال حاضر30خدمت تامين اجتماعي به صورت غيرحضوري قابل ارائه است و درآينده نزديك به65خدمت مي رسد. آذربايجان شرقي پايلوت اجراي اين طرح است.

زدا ادامه داد: اقدامات موثري مانند معافيتهاي بيمه اي مختلف و خدمات حمايتي براي حمايت ازبخش خصوصي انجام داده ايم و براي آرامش بخشي و كاهش تردد به شعب از شنبه گذشته خدمات غيرحضوري به صورت پايلوت درآذربايجان شرقي آغاز شده است.

جمشيد برزگر، عضو هيت نمايندگان اتاق بازرگاني تبريز نيز به نمايندگي از جانب بخش خصوصي استان، در اين جلسه با بيان اينكه بخش خصوصي از شركاي تجاري سازمان تامين اجتماعي است گفت: به صورت مكرر خواسته هايي از سازمان تامين اجتماعي داشته ايم كه منجر به رونق كار و توليد خواهد شد.

وي با اشاره به تاثير مسائل حوزه كار و تامين اجتماعي بر فضاي كسب و كار استان و كشور يادآور شد: در زمينه قوانين مشاغل سخت و زيان آور نيازمند حمايتهاي بيشتري هستيم و تامين اجتماعي بايد تعامل بيشتري با كارفرمايان و صاحبان صنايع داشته باشد و البته كارفرمايان نيز منكر حقوق كارگران نيستند.