اخبار پولي مالي : تجارت الكترونيك پارسيان و جامعه خيرين مدرسه ساز به تفاهم رسيدند
سه شنبه، 21 اسفند 1397 - 15:44 کد خبر:76843
اخبار پولي مالي- شركت تجارت الكترونيك پارسيان و جامعه خيرين مدرسه ساز كشور تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش اخبار پولي مالي- با حضور  پرويزيان، مديرعامل بانك پارسيان؛ محمدرضا حافظي، رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور؛ جعفري، مديرعامل بنياد بركت؛ دكترقدمي، معاون وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان مدارس استثنايي كشور؛ جعفري، مديرعامل شركت تجارت الكترونيك پارسيان؛ مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري شركت تجارت الكترونيك پارسيان و جامعه خيرين مدرسه ساز كشور، روز دوشنبه 20 اسفند ماه، به ميزباني بانك پارسيان برگزار شد.

 پرويزيان، مديرعامل بانك پارسيان در اين مراسم با اشاره با نقش كليدي بانك پارسيان در نهادينه سازي مسئوليت هاي اجتماعي، گفت : همكاري با جامعه خيرين مدرسه ساز و آموزش و پرورش  از راهبردهاي اساسي و اولويت هاي استراتژيك  بانك پارسيان  است و تفاهم نامه شركت تجارت الكترونيك پارسيان و جامعه خيرين مدرسه ساز به منظور هدايت كمك هاي مردمي، حمايت از دانش آموزان مناطق كمتر برخوردار،  احداث مدرسه در استان هاي محروم و توسعه علم آموزي امضا شده است. 
 حافظي رييس جامعه خيرين مدرسه ساز نيز در اين مراسم از بانك پارسيان بدليل اهتمام ويژه اين بانك به مسئوليت پذيري اجتماعي و حمايت از خيرين به ويژه خيرين مدرسه ساز تقدير كرد.
مدير عامل شركت تجارت الكترونيك پارسيان نيز در اين مراسم با بيان اينكه، اين شركت در حوزه مسئوليت اجتماعي، خدمات قابل توجهي دارد، افزود : در راستاي اين تفاهم نامه، با استفاده از زيرساخت هاي مناسبي كه در حوزه بانكداري الكترونيك در بانك پارسيان از قبيل درگاه هاي پرداخت، پايانه هاي فروش و ...  وجود دارد،‌  زمينه و بستر مناسب  براي خدمات خيرخواهانه و دريافت كمك هاي خيرين فراهم است.